Hyppää sisältöön

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Yhdyskuntajätteet

Yhdyskuntajätteitä ovat asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja muiden laitosten jätteet. Varsinais-Suomessa (Varsinais-Suomi ja Satakunta) yhdyskuntajätteen vuosittainen määrä on ollut 300 000–350 000 tonnin tasolla viimeisen 15 vuoden ajan Vuonna 2016 yhdyskuntajätettä syntyi Varsinais-Suomessa 343 000 tonnia. Yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin vuonna 2016 aineena tai energiana yli 99 prosenttia.

Vuonna 2016 tuli voimaan kielto sijoittaa biohajoavaa jätettä kaatopaikalle. Tämä kielto vähensi merkittävästi kaatopaikalle sijoitettavan yhdyskuntajätteen määrää ja nosti energiana hyödynnetyn jätteen määrää.

Yhdyskuntajätteiden käsittely Varsinais-Suomessa vuosina 2002–2016
Kuva 1. Yhdyskuntajätteiden käsittely Lounais-Suomessa vuosina 2002–2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Yhdyskuntajätteen koostumus Varsinais-Suomessa vuonna 2016
Kuva 2. Yhdyskuntajätteen koostumus Varsinais-Suomessa vuonna 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** sisältää jätteenpolttolaitoksissa poltetun syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen, erilliskerätyn energiajätteen ja kiinteistöjen tulisijoissa poltetut jätteet 
*** sisältää erilliskerätyn biojätteen ja kotikompostoinnin

Energiahyödyntäminen

Vuonna 2016 Lounais-Suomen yhdyskuntajätteistä 57 prosenttia hyödynnettiin energiana. Alueella syntynyt energiana hyödynnetty jäte on viime vuosina toimitettu poltettavaksi pääosin alueen ulkopuolelle tai ulkomaille. Saloon on vuonna 2019 rakentumassa uusi Lounavoima Oy:n polttolaitos. Vuonna 2016 Suomessa oli käytössä kahdeksan jätteenpolttolaitosta 1,5 miljoonan tonnin polttokapasiteetilla sekä useita kymmeniä jätteitä polttavia rinnakkaispolttolaitoksia. Jatkossa biohajoavien jätteiden energia- ja materiaalihyödyntäminen tulee kasvamaan ja on arvoitu, että vuoden 2019 loppuun mennessä Suomessa olisi yhteensä 10 jätteenpolttolaitosta, joiden yhteinen polttokapasiteetti olisi jopa 1.8 miljoonan tonnia.

Materiaalihyödyntäminen

Vuonna 2016 Lounais-Suomessa yhdyskuntajätteiden materiaalihyödyntämisaste oli n. 43 prosenttia. Tulevaisuudessa kierrätyksen ja materiaalihyödyntämisen määrää tulisi saada nostettua. Kierrätysasteen nostaminen vaatii energiahyödyntämistä enemmän innovatiivisuutta ja tuotekehitystä sekä syntypaikkalajittelun lisäämistä. Olisi entistä paremmin huolehdittava myös siitä, että polttoon ohjataan vain aineena hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet. Lajittelun parantamiseen voidaan vaikuttaa kuntien jätehuoltomääräysten velvoitteilla. Vuonna 2016 yhdyskuntajätteiden määrä Varsinais- Suomen alueella oli 493 kg/as. Tästä kotitalousjätemäärä oli n. 60 % eli 296 kg/as.

 

Julkaistu 21.3.2019 klo 9.27, päivitetty 22.3.2019 klo 11.11