Alueellista jätetietoa

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelua varten on kerätty alueellisia tietoja yhdyskuntajätteiden määristä sekä niiden käsittelystä ja hyödyntämisestä. Jätetietoja on selvitetty vuosilta 2002–2016. Etelä- ja Länsi-Suomen suunnittelualue kattaa Etelä-Pohjanmaan, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten toiminta-alueet.

Seuraamalla yhdyskuntajätteiden kierrätys- ja hyödyntämismäärien muutoksia, voidaan arvioida jätesuunnitelmien toteutumista. Jätesuunnittelulla vaikutetaan siihen, että sidosryhmien kanssa yhteistyössä laaditut tavoitteet siirtyvät muihin suunnitelmiin, ohjelmiin ja lainsäädäntöön.

Alueellisia yhteistyöryhmiä

Osa ELY-keskuksista on perustanut alueellisia yhteistyöryhmiä, joiden tehtävänä on muun muassa alueellisten tarpeiden esille tuominen sekä jätesuunnitelman alueellinen toimeenpano ja seuranta. Yhteistyöryhmät keskustelevat jätesuunnitelman toteutumisesta ja mahdollisista päivitystarpeista. Yhteistyöryhmiin on koottu mukaan muun muassa jätehuoltoyhtiöitä, jätealan yrityksiä, kuntia, teollisuutta, tuotantoa, kaupan alan toimijoita ja järjestöjä.

 

Julkaistu 15.8.2014 klo 13.58, päivitetty 12.7.2019 klo 14.45
Julkaisija: