Tuottajavastuujätteiden vastaanottopaikat

Kuluttajat voivat viedä kaikki tällä sivulla mainitut jätteet maksutta tuottajien ja tuottajayhteisöiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin, joista ne viedään eteenpäin kierrätykseen. Tuotteiden maahantuojat ja valmistajat vastaavat jätehuollon kustannuksista.

Tällä sivulle on kuluttajia varten koottu tietoa tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden maksuttomista vastaanottopaikoista.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toimii tuottajavastuuta valvovana viranomaisena koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Minne voit palauttaa tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet?

Paperi

Keräyspaperin kuten sanomalehdet, aikakauslehdet, mainoslehtiset jne. voi toimittaa keräyspaperin vastaanottopaikkoihin, joita on koko maassa yhteensä noin 9000. Vastaanottopaikkojen sijaintitiedot löytyvät osoitteesta www.kierratys.info

Keräyspaperia kerätään maksutta taajamien kiinteistöiltä kuten kerros- ja rivitalokiinteistöiltä. Lisätietoja maksuttomasta keräyksestä saa paperin tuottajayhteisöiltä osoitteista: www.suomenkeraystuote.fi tai www.encorepalvelut.fi

Pakkaukset

Pakkausjätteitä kerätään sekä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n että kuntien ylläpitämissä keräyspisteissä. Rinki Oy:n ylläpitämien ekopisteiden sijaintitiedot sekä pakkausjätteiden lajitteluohjeet löytyvät osoitteesta www.rinkiin.fi. Kaikkien keräyspisteiden sijaintitiedot löytyvät osoitteesta www.kierratys.info.

Paristolaatikko
Pienparistojen ja –akkujen keräyslaatikko, Recser Oy.

Paristot ja akut

Pienparistot ja akut, kuten sormi- ja nappiparistot sekä kännyköiden akut voi palauttaa maksutta niitä myyviin kauppoihin sekä useimmille jäteasemille. Kaupoissa paristot ja akut kerätään pääsääntöisesti punaisiin pahvisiin keräyslaatikoihin. Paristoja ja akkuja ei saa laittaa sekajätteeseen.

Hieman isommat akut, kuten sähköpolkupyörien, -potkulautojen ja leijulautojen akut luokitellaan teollisuusakuiksi. Kyseisiä akkuja ei saa palauttaa tavallisiin kauppoihin. Kyseisille akuille on omat vastaanottopisteensä. Lähimmän vastaanottopaikan voi tarkistaa osoitteessa www.kierratys.info (kannettavat akut ja paristot).

Useat korjaamot ja akkuliikkeet vastaanottavat vanhat ajoneuvojen käynnistysakut. Niille on myös perustettu kattava ilmainen vastaanottoverkosto. Lähimmän vastaanottopaikan voi tarkistaa osoitteessa www.kierratys.info (ajoneuvoakut - lyijy).

Sähkölaitteet

Sähkölaitteita ovat esimerkiksi televisiot, kännykät, tietokoneet, matkapuhelimet ja niiden laturit, loisteputket ja energiansäästölamput, valaisimet, taskulaskimet, MP3:t, jääkaapit, mikroaaltouunit sekä paristoilla toimivat lelut. Sähkölaitteita ei saa laittaa sekajätteeseen, vaan ne tulee viedä vastaanottopaikkoihin.

Kaikki alle 25 cm kokoiset sähkölaitteet, kuten esimerkiksi kännykät ja taskulaskimet, voi palauttaa laitteita myyviin kauppoihin pl. alle 1000 neliön päivittäistavarakaupat ja alle 200 neliön muut liikkeet. Uutta sähkölaitetta ostettaessa vastaavan vanhan laitteen voi palauttaa myös samaan liikkeeseen. Lisäksi sähkölaitteille on perustettu maan kattava ilmaisten vastaanottopaikkojen verkosto, jonka tiedot löytyvät www.kierratys.info -sivulta

Renkaat

Kuluttajat voivat jättää käytöstä poistetut renkaat seuraavalta sivulta löytyviin vastaanottopaikkoihin: www.rengaskierratys.com Renkaita voi palauttaa näihin pisteisiin ilman uuden renkaan ostovelvoitetta. Maksuton vastaanotto koskee kuitenkin vain vanteettomia renkaita.

Renkaita voi jättää maksutta myös kaikkiin muihinkin renkaita myyviin pisteisiin (esim. rengasliikkeet, autoliikkeet, monet huoltamot ja korjaamot). Tällöin maksuton vastaanotto koskee vain niitä renkaita, jotka lajiltaan ja määrältään vastaavat kuluttajan ostamia uusia renkaita.

Ajoneuvot

Henkilö-, paketti- tai matkailuauton haltijan on toimitettava romutettavaksi tarkoitettu ajoneuvo viralliseen vastaanottopaikkaan, joka antaa ajoneuvon haltijalle romutustodistuksen. Romutustodistus takaa, että autoa ei voi enää rekisteröidä liikennekäyttöön. Samalla kaikki omistajan vastuut autosta päättyvät. Viralliset vastaanottopaikat löytyvät osoitteesta www.autokierratys.fi


Lisätietoja

Lisätietoja tuottajavastuusta: ely-keskus.fi/tuottajavastuu

Julkaistu 23.10.2015 klo 10.48, päivitetty 30.5.2022 klo 14.47
Julkaisija: