Tavoitteet

Pirilänkosken-Paratiisin lehtoa

Hankkeen tavoitteena on alueiden luontoarvojen turvaaminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Hankkeessa tehdään monia erilaisia kunnostus- ja hoitotöitä, uusia palvelurakenteita ja selvityksiä sekä seurantoja. Kaikille kohteille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat. Tavoitteena on myös välittää ja lisätä ihmisten tietoa alueiden luontoarvoista sekä suojelun taustoista ja perusteista. Luontoarvoja säilyttämällä ja hoitamalla parannetaan myös ihmisten elinolosuhteita ja viihtyvyyttä.

Julkaistu 19.6.2014 klo 14.19, päivitetty 19.6.2014 klo 14.19