Rahoittajat

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (ent. Lounais-Suomen ympäristökeskus) johtaman hankkeen kokonaisbudjetti on 3,4 miljoonaa euroa, josta EU:n LIFE Luonto -rahasto rahoittaa puolet. LIFE Luonto -rahasto tukee hankkeita, joiden tavoitteena on hoitaa ja suojella Euroopalle erityisiä eläin- ja kasvilajeja sekä elinympäristöjä. Rahasto tukee Euroopan unionin lintu- ja luontodirektiivien toteuttamista sekä Natura 2000 -alueiden kehittämistä. Näiden tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Ympäristökeskuksen lisäksi hankkeen kansallisesta rahoitusosuudesta vastaavat yhteistyökumppanit ja osarahoittajat. Yhteistyökumppanit rahoittavat ja toteuttavat hankkeen töitä. Osarahoittajat eivät itse tee hanketöitä, vaan rahoittavat hanketta.

Yhteistyökumppanit

Metsähallitus
Turun yliopisto: Geologian laitos
Turun yliopisto: Satakunnan ympäristöntutkimuslaitos
Geologian tutkimuskeskus
Satakunnan vankila, Huittisten osasto
Tiehallinto, Turun tiepiiri
Suomen ympäristökeskus
BirdLife Suomi ry

Osarahoittajat

Satakuntaliitto
Kokemäen kaupunki
Huittisten kaupunki
Noormarkun kunta
Nakkilan kunta
Harjavallan kaupunki

 

Julkaistu 19.6.2014 klo 14.59, päivitetty 19.6.2014 klo 15.22