Palvelurakenteet

Alueille tehdään uusia palvelurakenteita, kuten lintutorneja, polkuja ja opastauluja.

Puurijärvelle rakennetaan kaksi uutta lintutornia ja liikuntaesteisten käyttöön soveltuva tarkkailulava sekä tarvittavat polut ja opasteet. Myös Raijalanjärvelle ja Kokemäenjoen suistoon Porin Noormarkun alueelle rakennetaan lintutornit.

Vanhakosken ja Pirilänkosken alueen luontopolkuja kunnostetaan. Samalla alueiden opastauluja uusitaan ja lisätään.

Lintujen tarkkailua Puurijärvellä

Miksi palvelurakenteita tarvitaan?

Palvelurakenteilla voidaan retkeilyä ja liikkumista ohjata siten, että niistä aiheutuu luonnolle vähemmän häirintää ja haittaa. Lintujen häirintä pesimäaikaan saattaa heikentää niiden pesimämenestystä. Keväällä ja syksyllä häirintä voi vaikuttaa lintujen ruokailu- ja levähdysmahdollisuuksiin niin, että ne eivät selviä muuttomatkastaan. Maaston kuluminen voi vaikuttaa haitallisesti alueella suojeltaviin luontotyyppeihin ja kasvilajeihin.

Palvelurakenteet tekevät luontoon tutustumisen helpoksi, ja niiden suunnittelussa voidaan ottaa huomioon myös maanomistajille alueella liikkumisesta aiheutuvat mahdolliset haitat. Valmiit tarkkailupaikat polkuineen ja pysäköintipaikkoineen helpottavat luontoretkeilyä ja vähentävät retkeilystä aiheutuvia mahdollisia ongelmia. Opastauluista saa taustatietoa alueen luonnosta ja vaikkapa myös suojelun perusteista ja tavoitteista.

Julkaistu 19.6.2014 klo 14.48, päivitetty 19.6.2014 klo 14.48