Hyppää sisältöön

Suot ja metsät

Puurijärveä

Puurijärvi-Isosuon alueella palautetaan metsiä ja soita luonnontilaan. Soita ennallistetaan ojia tukkimalla ja puustoa poistamalla toista sataa hehtaaria. Metsiä käsitellään sen sijaan muutaman kymmenen hehtaarin alalta. Luonnontilan palauttamiseksi mm. tuotetaan lahopuuta ja avataan lehtipuille kasvutilaa istutettuja havupuita poistamalla.

Monin paikoin alueen soiden luonnontilaa ovat muuttaneet ojitukset, joiden tavoitteena on aikoinaan ollut metsätalousmaan lisääminen. Soiden ojitukset ovat vaikuttaneet alueiden vesitalouteen. Suot ovat paikoin kuivuneet, mikä on vaikuttanut haitallisesti monien suoympäristöä vaativien lajien elinolosuhteisiin.

Myös alueen metsät ovat olleet metsätalouskäytössä. Niissä on tehty hakkuita ja metsäistutuksia. Tämä on vaikuttanut metsien rakenteeseen ja puuston ikään. Metsätalouskäytössä olleista metsistä yleensä puuttuu luonnontilaiseen kehitykseen kuuluvat puuston ikävaiheet, kuten lahopuut. Monet vähälukuiset ja harvinaiset metsälajit suosivat tai vaativat elinympäristökseen ikääntyneitä tai luonnontilaisia metsiä.

Julkaistu 19.6.2014 klo 14.30, päivitetty 19.6.2014 klo 14.30