Hoidon ja käytön suunnittelu

Ajankohtaista

Vanhakosken hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos on valmistunut. Lausuntopyyntöä varten suunnitelma on lähetetty suunnitteluryhmässä mukana olleille maanomistajien edustajille ja seuraaville toimijoille

Hankkeen aikana kaikille kohteille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka tavoitteena on ohjata alueen hoitoa ja käyttöä luontoarvojen turvaamiseksi. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa sovitetaan yhteen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja alueen muun käytön tavoitteita. Suunnitelmassa arvioidaan mm. alueen hoitotarve ja -menetelmät sekä tarpeet ja mahdollisuudet palvelurakenteiden kehittämiseen. Suunnitelma laaditaan noin kymmenen vuoden ajalle.

Yleisötilaisuus Nakkilan Kukonharjan koululla 14.6.2007

Suunnitelma tehdään osallistavana suunnitteluna, eli maanomistajilla ja alueen käyttäjillä on mahdollisuus olla mukana suunnittelussa. Suunnittelua varten perustetaan suunnitteluryhmä, johon eri sidosryhmien toivotaan valitsevan edustajansa. Sidosryhmät koostuvat maanomistajista ja eri käyttäjäryhmistä, kuten kalastusseuroista, luontoharrastusjärjestöistä, metsästysseuroista ja mahdollisista kyläyhdistyksistä. Suunnittelun aikana järjestetään myös yleisötilaisuuksia.

Julkaistu 19.6.2014 klo 14.51, päivitetty 19.6.2014 klo 14.51