Vanhakoski

© Genimap Oy, Lupa L4659/02

Vanhakosken Natura-alue (101 ha) sijaitsee Huittisten kaupungissa Kokemäenjokeen laskevan Loimijoen alajuoksulla. Natura-alueeseen kuuluu noin 7,5 kilometrin pituinen osuus Loimijokea vesialueineen ja rantoineen.

Vanhakosken lehtoalue kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Alueelle on rakennettu luontopolku. Pohjoisosan Lammassaari ja Helenansaari muodostavat vieressä sijaitsevien matalien rantaniittyjen kanssa maakunnallisesti arvokkaan Pappilanniemen perinnemaiseman.

Luonto

Vanhakosken aluetta luonnehtivat useat pääosin luonnontilaiset pienet kosket, jotka ovat uhanalaisen toutaimen viimeisiä luontaisia lisääntymis- ja ruokailualueita Suomessa. Loimijoki on ainoita Etelä-Suomen suurehkoja jokia, jossa joen luontaista tulvimista ei ole vielä oleellisesti muutettu. Alueella esiintyvistä luontodirektiivin liitteen II luontotyypeistä puolet on riippuvaisia Loimijoen tulvavaikutuksista.

Loimijoen rantatörmät ovat rehevää lehtoa. Suurin yhtenäinen ja luonnoltaan monimuotoisin Vanhakosken lehtoalue sijaitsee jokiosuuden suurimman kosken, Mommolankosken, itärannalla. Loimijoki on aikojen kuluessa muuttanut uomaansa maanvyörymän seurauksena, ja vanha jokiuoma kulkee Vanhakosken lehdon läpi pienten lampien muodostamana ketjuna. Vanhakosken lehtoalue on kasvillisuudeltaan ja linnustoltaan monipuolinen. Alueella esiintyy niin nuorissa lehtipuuvaltaisissa kuin vanhoissa metsissä esiintyviä lajeja.

Julkaistu 18.6.2014 klo 15.20, päivitetty 18.6.2014 klo 15.19