Pirilänkoski

© Genimap Oy, Lupa L4659/02

Pirilänkosken Natura-alue (147 ha) sijaitsee Harjavallan keskustan välittömässä läheisyydessä. Osa alueesta on Nakkilan kunnan puolella. Pirilänkosken-Paratiisin lehtoalue on edustavimpia lehtoalueita maassamme ja kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Alueella on luontopolku. 

Luonto

Pirilänkosken alue on voimalaitoksen alapuolisen suvannon jyrkkään ja korkeaan rantatörmään syntynyt rantalehto jokimaisemineen. Maisemaan liittyy pitkä ja kapea rantaa myötäilevä, varjoisaa lehtipuustoa kasvava deltasaari. Rantatörmän läpi tihkuvat valumavedet ravitsevat alapuolista lehtoaluetta.

Kosken patoaminen 1930-luvun lopussa toi pohjan kivikerrostumia hyvin nähtäville. Uoman pohja on hiekkakiveä, joka on harvinainen kivilaji Suomessa. Sitä ei ole nähtävissä suoraan maan pinnalla missään muualla kuin Pirilänkoskella.

Lehtipuuvaltaisissa rantalehdoissa on vanhan metsän piirteitä, ja niissä voi tavata vanhojen metsien lintulajeja. Hyvällä onnella lehdosta voi löytää vaikkapa vähälukuisen pikkusiepon. Jokisuvanto on kalatiirojen suosima levähdys- ja ruokailupaikka. Uhanalainen saukko kuuluu niin ikään alueen eläimistöön.

Julkaistu 18.6.2014 klo 15.26, päivitetty 18.6.2014 klo 15.25