Hankkeen työt alueilla

Puurijärvi-Isosuon alue

 • Puurijärven kunnostus vedenpintaa nostamalla ja avovesialueita kaivamalla
 • Metsien ja soiden palauttaminen luonnontilaan (ennallistaminen)
 • Puurijärvelle kaksi uutta lintutornia ja matala tarkkailulava liikuntaesteisille tarvittavine polkuineen, opastaulujen uusiminen
 • Sudenkorentoselvitys Puurijärvellä
 • Raijalanjärvellä vesilampareiden kaivu ja lintujen ruokinta
 • Raijalanjärvelle lintutorni, polku, opasteet ja pysäköintipaikka

Vanhakoski

 • Vanhan jokiuoman ennallistaminen: ojan täyttö
 • Luontopolun kunnostustyöt, opastaulujen uusiminen

Pirilänkoski

 • Luontopolun kunnostustyöt, opastaulujen uusiminen

Preiviikinlahti

 • Preiviikinlahdella ruovikoituneiden rantaniittyjen niitto ja ruovikon juuriston äestys
 • Enäjärvellä umpeenkasvaneiden rantaluhtien kunnostus, linnuille uusi pesimäsaareke
 • Sudenkorentoselvitys

Kokemäenjoen suisto

 • Lintutorni Noormarkun kunnan puolelle
 • Sudenkorentoselvitys
 • Sedimenttiselvitys
Julkaistu 18.6.2014 klo 15.38, päivitetty 18.6.2014 klo 15.38