Hankealueet

Hankealueina on viisi kohdetta, joilla on yhteensä kahdeksan Natura-aluetta. Mukana on sekä lintudirektiivin mukaisia linnuston erityissuojelualueita (SPA, Special Protection Area) että luontodirektiivin perusteella suojeltavia SAC-alueita (Special Area of Conservation).

Alueilla esiintyy näin ollen eurooppalaisittain arvokkaita lajeja ja luontotyyppejä. Alueilla tavataan myös kansallisesti uhanalaisia lajeja. Lisäksi kaikki alueet ovat tärkeitä virkistyskäyttökohteita.

Julkaistu 18.6.2014 klo 14.40, päivitetty 18.6.2014 klo 14.52