Esitteet ja julkaisut

Hankkeen loppuraportti

Raportti hankeen lopputuloksista / The Report of the Project Outcomes

(LIFE06NAT/FIN/000129)

Alueiden suojelun jatkosuunnitelma / The Areas Conservation Plan

Hankkeen esite

Kokemäenjoki-LIFE -hankkeen esite kertoo lyhyesti hankealueiden arvoista sekä niillä tehtävistä töistä.

Kokemäenjoki-LIFE -hankkeen julkaisut

Paikalliset luontoselvitykset - Lounais-Suomi (ymparisto.fi)

  • LOSra 6/2009 Yyterin Natura-luontotyypit
  • LOSra 5/2009 Preiviikinlahden sudenkorentoselvitys 2008
  • LOSra 4/2009 Kokemäenjoen suiston sudenkorentoselvitys 2008
  • LOSra 6/2008 Kokemäenjoki-Life -hanke; odotukset sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista
  • LOSra 8/2007 Puurijärven sudenkorentoselvitys 2007

Julkaistu 19.6.2014 klo 12.53, päivitetty 19.6.2014 klo 14.02