Toiminta

Tapahtumia

Kipsin levitys

Kipsin hankinta ja logistiikka kilpailutetaan talven aikana. Viljelijöitä lähestytään kevät-talven aikana kirjeitse ja sähköpostilla.

Selvitykset

Hankkeessa tehdään tarvittavia tutkimuksia ennen laajamittaista levitystoimintaa. Selvitettäviä asioita ovat ainakin:

  • Jokien patoaltaisiin mahdollisesti kertyvän sulfaatin (kipsin hajoamistuote) kerrostumista ja vaikutuksia.
  • Veden sulfaattipitoisuuden muutokset erikokoisilla valumaalueilla, mikä helpottaa vuollejokisimpukkaan kohdistuvien mahdollisten vaikutusten arviointia.
  • Kipsin talvilevityksen ravinnehuuhtouma ja vaikutukset vesiin (LUKE Jokioinen).
  • Kipsin kevätlevityksen vaikutukset orastumiseen ja sokerijuurikkaan kevätpoltteen ehkäisyyn (Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus Paimio).

Vaikuttavuuden seuranta

Hankkeessa laaditaan vaikuttavuuden seurantaohjelma, jonka pohjalta seurataan veden laatua, millä saadaan tieto kipsikäsittelyn vaikutuksista.

KIPSI_kuormaus_JaakkoMikkola_800px.jpg
Kipsiä kuormataan pellolle levitettäväksi. © Mikko Jaakkola
Julkaistu 20.6.2019 klo 13.55, päivitetty 11.11.2019 klo 16.53