Neuvonta ja viestintä

Neuvontaa ja tiedotusta tarjotaan kaikille Saaristomeren valuma-alueen viljelijöille. Painopisteenä ovat viljelijät, joiden pellot ovat erikseen määriteltävillä kohdentamisalueilla sekä ne viljelijät, joiden pellot muuten täyttävät kipsin levitykselle määriteltävät kriteerit.

Kipsin levitykseen liittyvä neuvontaa ja viestintää lisätään ajan mittaan, mm. syksyllä 2019 järjestetään pienimuotoinen kipsinlevitysnäytös.

Lisätietoa ja aiheeseen liittyviä linkkejä:

 

Julkaistu 20.6.2019 klo 14.42, päivitetty 1.7.2019 klo 10.26