Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille - KIPSI-hanke

Suojellaan yhdessä suomalaista ruokaa – maalla ja merellä!

Kipsikäsittelyllä voidaan vähentää merkittävästi pintamaan eroosiota sekä fosforin ja hiilen huuhtoutumista pelloilta. Kipsi ja sen levitys on ilmaista ja verovapaata, eikä sen tilaaminen vaikuta maataloustukiin.

Ennakkotiedosta poiketen kipsihaku käynnistyy huhtikuussa, kun ajantasaiset valvontatiedoilla päivitetyt peltolohkoaineistot on saatavilla. Haun avautumisesta tiedotetaan viljelijöille, joilla on hallinnassaan kipsille soveltuvaksi arvioituja peltolohkoja. Kipsihausta tiedotetaan tällä sivulla sekä postitse ja sähköpostilla lähetettävillä uutiskirjeillä.

Näin homma toimii

  • Haku avoinna 31.7.2021 asti
  • Täytä tai tulosta kipsihakemus osoitteessa kipsinlevitys.fi
  • Levityksen aikataulu sovitaan sinulle sopivalle, sadonkorjuun jälkeiselle ajankohdalle. Myös kevätlevitys on mahdollista.
  • Kipsi toimitetaan pellon laitaan mahdollisimman lähellä levitysajankohtaa.
  • Hankkeen kilpailuttama maatalousurakoitsija hoitaa kipsin levityksen. Kipsi levitetään levityslautasin varustetulla täsmälevittimellä.
  • Kipsikäsittely on sinulle ilmainen ja verovapaa. Hanke maksaa kipsin, rahdin ja levityksen.
  • Pakottavista syistä (esim. liian märkä pelto) kipsin levitys voidaan siirtää seuraavalle vuodelle.

Voit tarkastella peltojesi soveltuvuutta kipsinlevitykseen myös itsenäisesti:

Lue lisää

Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus, jonka yhteistyötahoina toimivat MTK-Varsinais-Suomi, SYKE, Helsingin yliopisto, Ruokavirasto, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, maatalousneuvonta, SAVE- ja SAVE II-hankkeet sekä paikalliset tuottajayhdistykset.

Viljelijäneuvonnasta ja tiedottamisesta vastaa ProAgria Länsi-Suomi ry.

Tämän teemasivuston lyhytosoite: www.ymparisto.fi/kipsinlevitys

Julkaistu 20.6.2019 klo 13.39, päivitetty 2.8.2021 klo 8.03