Hyppää sisältöön

Yhdyskuntarakenteen eheys on pysynyt lähempänä keskimääräistä - Pohjois-Pohjanmaa

Väestötiheydeltään vähintään 20 asukasta/ha alueilla asuvan väestön osuus Oulun kaupunkiseututaajaman väestöstä vuosina 2000 - 2012

Väestötiheydeltään vähintään 20 asukasta/ha alueilla asuvan väestön osuus Oulun kaupunkiseututaajaman väestöstä vuosina 2000-2012

Oulun kaupunkiseudulla asuu lähes 50 % Pohjois-Pohjanmaan väestöstä, joten sen kehitys on merkittävä koko maa-kunnan kannalta.

Indikaattori esittää väestötiheydeltään vähintään 20 asukasta/ha alueilla asuvan väestön osuutta koko väestöstä ns. Oulun kaupunkiseututaajamassa. Indikaattori kuvaa kaupunkitaajaman tiiveyttä asukastiheydellä, jota pidetään kan-nattavan joukkoliikenteen rajana. Vuosina 2000-2012 kannattavan joukkoliikenteen piirissä asuvan väestön osuus on pienentynyt Oulun kaupunkiseudulla 58,4 %:sta 54,5 %:iin, mutta viime vuosina osuuden pieneneminen on pysähtynyt.

Lähde:
SYKE

Julkaistu 27.5.2014 klo 8.42, päivitetty 2.7.2019 klo 12.34