Työmatkojen pituudet - Pohjois-Savo

Työmatkoissa alle 2 kilometrin pituisten työmatkojen osuus on pienentynyt selvästi ja yli 5 kilometrin pituisten työmatkojen osuus vastaavasti kasvanut verrattuna vuoteen 1980. Noin viidennes työmatkoista oli vuonna 1980 ja edelleen vuonna 2012 pituudeltaan 2-5 km, tässä ei tapahtunut muutosta. Osuus oli samaa luokkaa sekä Pohjois-Savossa että koko maassa keskimäärin. Lyhyiden työmatkojen osuus on edelleen yli 50 %, joten potentiaalia on kävelyn ja pyöräilyn lisäämiselle työmatkoilla. Pitkien työmatkojen osuus on kasvanut selvästi. Yli 20 km pituisia työmatkoja oli vielä vuonna 1980 hyvin vähän, mutta nykyisin jo noin viidenneksen verran sekä Pohjois-Savossa että koko Suomessa. Yli 80 km:n pituiset työmatkatkaan eivät ole nykyisin harvinaisia. Kun verrataan Pohjois-Savon työmatkan pituusjakaumaa koko maan vastaavaan, voidaan havaita erojen olevan nimenomaan alle 2 kilometrin ja 5-20 kilometrin luokissa: ensin mainittu osuus on Pohjois-Savossa suurempi kuin koko Suomessa keskimäärin ja jälkimmäinen osuus vastaavasti pienempi. Tässä suhteessa Pohjois-Savon tilanne on parempi kuin koko maassa keskimäärin.

 

               Eripituisten työmatkojen osuus kaikista työmatkoista (%)

Eripituisten työmatkojen osuus kaikista työmatkoista

 

 

Liikenneviraston henkilöliikennetutkimuksen (2010-2011) mukaan koko maassa työmatkakilometreistä keskimäärin vain 3% toteutui kävellen tai pyöräillen, 6% linja-autolla ja 8% junalla. Henkilöautolla kuljettiin 75% työmatkakilometreistä (69% kuljettajana ja 6% matkustajana).

ELY-keskusten joukkoliikennerahoitus on ollut alenemaan päin. Esimerkiksi vuonna 2011 rahoitus oli koko maassa yhteensä 41,6 milj. € ja vuonna 2013 vastaavasti 30,6 milj. €. Itä-Suomessa vähenemä oli hieman pienempi, noin 22% (Liikennevirasto).

 

 

Julkaistu 16.6.2016 klo 11.11, päivitetty 9.6.2016 klo 15.00

Aihealue: