Työmatkan keskipituus kasvanut 14 kilometriin

Pitkän aikavälin kehitys:
Työmatkojen keskipituus on puolitoistakertaistunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Työmatkan keskipituus on edelleen kasvanut vuosina 2010-2015.
Suhteessa tavoitteisiin:
Työmatkojen pituudelle ei ole asetettu tavoitteita.

Keskimääräinen yhdensuuntaisen työmatkan pituus 1980–2010

s42_Keskimaarainenyhdensuuntaisentyomatkanpituus_400px.jpg

Suomalaisten työmatkat pitenevät. Keskimääräinen matka kotoa töihin piteni vuonna 2015 linnuntietä mitattuna jo hieman yli 14 kilometriin. Kaksikymmentä vuotta aiemmin keskimääräinen työmatka oli noin neljä kilometriä lyhyempi. Vuodesta 1985 työmatkojen pituudet ovat ylikaksinkertaistuneet.
Lähde: YKR / SYKE ja Tilastokeskus. 2018.

 

Julkaistu 28.4.2015 klo 10.29, päivitetty 13.4.2021 klo 11.26

Aihealue: