Hyppää sisältöön

Työmatkan keskipituus kasvanut 14 kilometriin

Pitkän aikavälin kehitys:
Työmatkojen keskipituus on puolitoistakertaistunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Työmatkan keskipituus on edelleen kasvanut vuosina 2005–2010.
Suhteessa tavoitteisiin:
Työmatkojen pituudelle ei ole asetettu tavoitteita.

Keskimääräinen yhdensuuntaisen työmatkan pituus vuosina 1980–2010

s42_Keskimaarainenyhdensuuntaisentyomatkanpituus_400px.jpg

Lähde: YKR / SYKE ja Tilastokeskus. 2013.

Pisimmät työmatkat tehdään suurten kaupunkien reuna-alueilta

Suomalaisten työmatkat pitenevät. Keskimääräinen matka kotoa töihin piteni vuonna 2010 linnuntietä mitattuna jo lähes 14 kilometriin. Kymmenen vuotta aiemmin keskimääräinen työmatka oli yli kaksi kilometriä lyhyempi. Vuodesta 1985 työmatkojen pituudet ovat kaksinkertaistuneet.

Merkittäviä syitä työmatkojen pidentymiseen ovat kaupunkiseutujen laajeneminen ja työelämän erikoistuminen. Pisimpiä työmatkoja tehdään yleisimmin suurten kaupunkiseutujen reuna-alueilta. Kun niillä asuvien ihmisten määrä kasvaa, myös keskimääräiset työmatkat pitenevät. Lyhyimpiä työmatkoja tekevät kaupunkien keskustoissa asuvat.

Yhä harvemmalla on mahdollisuus kulkea työmatkat jalan tai polkupyörällä. Osa voi tehdä etätöitä tai käyttää joukkoliikennettä, mutta yhä useamman on tehtävä työmatkansa henkilöautolla. Heikko joukkoliikenteen palvelutaso vaikuttaa myös autonkäyttötarpeeseen. Liikenneviraston tuoreen henkilöliikennetutkimuksen mukaan 75 prosenttia työmatkojen kilometreistä kuljetaan henkilöautolla, 22 prosenttia julkisilla liikennevälineillä ja vain 3 prosenttia kävellen tai polkupyörällä.
 

Lähteet:

  • SYKE. 2013.
  • Henkilöliikennetutkimus 2010–2011. Liikennevirasto 2012.
     

Tärkein syy etätyölle

s43_Syyt_etatyolle_400px.jpg

Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2010–2011, suomalaisten liikkuminen. Liikennevirasto. 2012.

Työelämä moninaistuu, etätyö yleistyy

Pidentyneet työmatkat heijastavat työelämässä käynnissä olevaa muutosta. Parantuneet tietoliikenneyhteydet ja työvälineet mahdollistavat työn tekemisen ajasta ja paikasta riippumattomasti. Pitkä matka työpaikan ja kodin välillä ei ole niin iso ongelma, jos työpaikalle ei tarvitse mennä päivittäin. Töitä tehdään kotoa käsin, työnantajan sivutoimipisteessä tai asiakkaan luona, kirjastoissa ja kahviloissa.

Joustava ja liikkuva työ sopii erityisesti tietotyöläisille. Kuitenkin lähes jokaisessa työssä on tehtäviä, jotka voi tehdä missä tahansa, kuten tietojen käsittely tai raportointi.

Suomen Akatemian Työn tilallinen hajautuminen -tutkimushankkeessa on arvioitu, että jopa puolet eurooppalaisista työntekijöistä on tekemisissä etätyön kanssa. Etätyön etuja ovat työn tuottavuuden ja työelämän laadun parantuminen, työn ja perhe-elämän parempi yhteensovittaminen, työ- ja asuinpaikan joustavampi sijoittuminen sekä työmatkakustannusten, työmatkoista aiheutuvien päästöjen ja työmatkoihin käytettävän ajan väheneminen. Etätyön haittoja ovat työ- ja vapaa-ajan rajan hämärtyminen ja riski työyhteisön ulkopuolelle jäämisestä.

Julkaistu 28.4.2015 klo 10.29, päivitetty 21.7.2016 klo 13.28

Aihealue: