Työmatkan keskipituus jatkaa kasvuaan - Pohjois-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Työmatkojen keskipituus on puolitoistakertaistunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Työmatkan keskipituus on edelleen kasvanut vuosina 2005–2010.
Suhteessa tavoitteisiin:
Työmatkojen pituudelle ei ole asetettu tavoitteita.

Keskimääräinen yhdensuuntaisen työmatkan pituus 1990 - 2009

Keskimääräisen yhdensuuntaisen työmatkan pituus 1990-2009

Työmatkojen keskipituudet ovat jatkaneet kasvuaan. Keskimääräinen työmatkan pituus vuonna 2009 oli 13 km. Kasvu on ollut merkittävää, sillä työmatkan keskimääräinen pituus vuonna 1990 oli 9 km. Asutuksen siirtyessä kauemmaksi työpaikoista myös työmatkat pidentyvät. Syitä tähän ovat mm. taajamien laajeneminen sekä työpaikkojen keskittyminen tietyille alueille.

Pitkistä etäisyyksistä sekä joukkoliikenteen keskittymisestä johtuen henkilöauto on monille pääasiallisin kulkumuoto työmatkoilla. Joukkoliikenteellä työmatkoja voi kulkea pääasiassa kaupunkiseuduilla sekä suurempien taajamien välillä. Työmatkoja taas voi kulkea jalan tai polkupyörällä lähinnä taajamissa. Pohjois Pohjanmaalla pyöräillään paljon. Oulussa on pyöräteitä yli 600 km, noin 4 m jokaista asukasta kohti.

Lähteet:
SYKE 2013
Liikennevirasto 2012, Henkilöliikennetutkimus 2010–2011

Julkaistu 26.5.2014 klo 14.43, päivitetty 2.7.2019 klo 11.07

Aihealue: