Työmatkan keskipituus - Pohjois-Savo

Työmatkan pituus 19680-2014

Työmatkat ovat pidentyneet. Vielä vuonna 1980 pohjoissavolaisten keskimääräinen työmatka oli 4 km, kymmenen vuotta myöhemmin se on kaksinkertaistunut 8 kilometriin ja vuonna 2014 työmatkan keskimääräinen pituus oli jo yli 13 km linnuntietä mitattuna. Muutossuunta on ollut sama koko maassa, mutta eteläisimmässä osassa se on alkanut aikaisemmin. Suuntaus on kestävän kehityksen vastainen.

 

Alle 200 km pituisten työmatkojen keskimääräinen pituus

 Tietolähteet: Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä/SYKE, Tilastokeskus

 

Pohjois-Savossa työpaikat ovat reilussa 20 vuodessa (vuodesta 1990 vuoteen 2013)  vähentyneet merkittävästi, yli 11 000:lla. Yksin Varkaudessa menetettyjen työpaikkojen määrä on lähes 3600. Myös Iisalmi, Kiuruvesi ja Leppävirta ovat menettäneet yli 1000 työpaikkaa Vain Kuopiossa ja Vieremällä työpaikkojen määrä on kasvanut. Tällä muutoksella on väistämättä ollut vaikutusta työmatkojen pituuteen: töissä joudutaan käymään entistä kauempana.

Elinkeinorakenteen muuttuminen on Pohjois-Savossa myös vaikuttanut työmatkojen pitenemiseen. Alkutuotannon osuus työpaikoista on merkittävästi vähentynyt. Aiemmin esimerkiksi useilla maatiloilla ei ollut työmatkaa lainkaan, mutta nykyään yhä useammalta maatilalta käydään muualla töissä.

Työmatkojen pituuteen vaikuttavat myös kaupunkikeskustojen ulkopuolelle syntyneet palvelualojen työpaikat. Toisaalta myös rakentaminen taajamien lievealueille on pidentänyt työmatkoja.

 

Työpaikkojen määrän muutos kunnittain

 

 

 

 

Julkaistu 9.6.2016 klo 12.20, päivitetty 20.9.2017 klo 15.54

Aihealue: