Työmatkan keskimääräinen pituus - Pirkanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Pitkään jatkunut henkilöautojen liikennesuoritteen kasvu tasaantui vuosina 2011-2014, mutta palasi ajanjaksoa edeltäneelle kasvu-uralle vuonna. Yleisen taloustilanteen muutokset voivat selittää henkilöautojen liikennesuoritteen muutoksia.
Suhteessa tavoitteisiin:
Ei asetettu tavoitetta.

Pirkanmaalaiset tekevät valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna hieman pidempiä työmatkoja. Työmatkojen keskipituus on kasvanut vuodesta 1990 vuoteen 2014 yli viisi kilometriä. Yleisesti työmatkojen pidentymiseen vaikuttavat suurten kaupunkien ympärillä laajenevat työssäkäyntialueet, kaupunkiseutujen välinen työmatkaliikenne sekä työpaikkojen erikoistuminen. Pirkanmaalla työmatkojen pituutta selittää myös työssäkäynti pääkaupunkiseudulla. Pirkanmaan ja Uudenmaan välillä tehdään noin 7000 päivittäistä työmatkaa.

Keskimääräinen yhdensuuntaisen työmatkan pituus 1990-2014

Työmatka Pirkanmaa

Lähteet:

  • Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä/Syke
  • Tilastokeskus
  • Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2012
Julkaistu 27.6.2014 klo 11.13, päivitetty 15.9.2017 klo 11.04

Aihealue:
Julkaisija: