Työmatkan keskimääräinen pituus - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Työmatkojen pidentyminen kautta koko tarkastelujakson on vastoin kestävää kehitystä.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Myös lyhyellä aikavälillä havaitaan työmatkojen pituuden kasvavaa kehitystä.
Suhteessa tavoitteisiin:
Tavoitteena kestävän kehityksen näkökulmasta on työmatkojen lyheneminen ja sitä kautta liikenteen aiheuttamien ympäristövaikutusten väheneminen. Tähän tavoitteeseen voitaisiin päästä esimerkiksi etätyön käytön merkittävällä lisäämisellä.

Keskimääräinen yhdensuuntaisen työmatkan pituus 1990-2014 - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

-Keskimääräinen yhdensuuntaisen työmatkan pituus
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta.

Työmatkat ovat tasaiseen tahtiin pidentyneet ja vuonna 2014 keskimääräinen pituus alueella oli 12 km. Näin ollen kehitys etenee tältä osin kestävän kehityksen vastaiseen suuntaan. Lisääntyvä liikenne synnyttää ympäristövaikutuksia kuten hiilidioksidi-, typpi-, rikki- ja hiukkaspäästöjä.

Keskimääräinen yhdensuuntaisen työmatkan pituus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

Yhdensuuntaisen työmatkan pituus Etelä-Pohjanmaa
 
Julkaistu 28.5.2014 klo 9.22, päivitetty 25.10.2017 klo 13.44

Aihealue: