Tieliikenteen päästöt riippuvat autokannan iästä ja taloustilanteesta - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Pitkän aikavälin kehitys:
Autokannan uusiutuessa tieliikenteen päästöt ovat yleisesti vähentyneet.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Taloudellinen taantuma on vaikuttanut merkittävästi erityisesti tavaraliikenteen suoritteeseen, mikä selittää pääosin hiilidioksidipäästöjen vähenemisen.
Suhteessa tavoitteisiin:
Uusien autojen ominaispäästöt ovat vähentyneet, mutta autokannan uusiutuminen on hidastunut. Päästöjen vähentyminen edellyttää liikenteen kasvun pysähtymistä ja autokannan muutosta vähäpäästöiseen suuntaan.

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt

Tieliikenne_hiilidioksidipaastot_500px.jpg


Tieliikenteen typen oksidipäästöt

Tieliikenne_typen_oksidipaastot_500px.jpg


Tieliikenteen hiukkaspäästöt

Tieliikenne_hiukkaspaastot_500px.jpg

Lähde: Suomen liikenteen päästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä LIPASTO


 
Autokannan uusiutuessa tieliikenteen päästöt ovat yleisesti vähentyneet. Tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehitys noudattelee kuitenkin liikenteen määrän kehitystä, koska hiilidioksidin poistamiseksi pakokaasuista ei ole olemassa käyttökelpoista tekniikkaa.

Taloudellinen taantuma on vaikuttanut merkittävästi erityisesti tavaraliikenteen suoritteeseen, mikä selittää pääosin hiilidioksidipäästöjen vähenemisen vuonna 2009. Raskaan liikenteen liikennesuoritteen kasvu tosin jatkui jälleen vuoden 2009 jälkeen ja myös henkilöautoliikenteen liikennesuorite koko Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella nousi hieman vuosivälillä 2009–2011. Hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen (2011) on todennäköisesti vaikuttanut hiilineutraalien biopolttoaineiden lisääntynyt käyttö liikenteessä sekä uusien henkilöautojen pienemmät ominaispäästöt.  

Typen oksidien päästöt kasvoivat 1980-luvulla liikennesuoritteen kasvun myötä. 1990-luvun alusta alkaen katalysaattoritekniikka on vähentänyt voimakkaasti typen oksidien päästöjä. Tiukentuvien päästömääräyksien johdosta typen oksidien päästöjen voidaan olettaa vähenevän tulevaisuudessakin. Typen oksidien päästöjen vähenemään vuosivälillä 2008–2011 on vaikuttanut osaksi myös taantumasta johtuva liikennesuoritteen kasvun hidastuminen.

Tieliikenteen hiukkaspäästöjä on alentanut oleellisesti polttoaineiden kehittäminen sekä dieseltekniikan ja -kaluston uusiutuminen. Vähenemä oli hyvin jyrkkä 1990-luvun puolivälissä reformoitujen polttoaineiden yleistyessä. Tiukentuvat päästömääräykset tulevat vaikuttamaan hiukkaspäästöjä vähentävästi tulevaisuudessakin. Vuosivälillä 2008–2011 liikennesuoritteen kasvun hidastuminen laman seurauksena näkyy myös osaltaan liikenneperäisten hiukkaspäästöjen vähentymisenä.

Muut lähteet: 
Liikenneviraston tilastot liikennesuoritteesta
Ilmastopoliittinen ohjelma 2009-2010. Seuranta 2012. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 23/2012.
Henkilöliikennetutkimus 2010-2011. Suomalaisten liikkuminen. Liikennevirasto 2012.

Julkaistu 18.8.2014 klo 16.15, päivitetty 18.8.2014 klo 16.14