Hyppää sisältöön

Tieliikenteen päästöt ovat laskussa - Pohjois-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Liikenne on edelleen kasvihuonekaasujen suurtuottaja.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Vuonna 2010 kasvuun kääntyneet päästöt ovat jälleen laskussa.
Suhteessa tavoitteisiin:
Päästöttömyyteen matkaa.

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt 2007-2011

Tieliikenteen hiukkaspäästöt

Tieliikenteen hiukkaspäästöt 2007-2011

Tieliikenteen typen oksidipäästöt

Tieliikenteen typen oksidipäästöt 2007-2011

Tieliikenteen hiilidioksidi-, typen oksidi- ja pakokaasujen hiukkaspäästöt Pohjois-Pohjanmaalla ovat viime vuosina laskeneet. Erityisesti typen oksidipäästöjen lasku on ollut merkittävää, sillä vuosina 2007 - 2011 päästöt ovat laskeneet jopa 14,7 %. Hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjen lasku on ollut tätä maltillisempaa. Hiilidioksidipäästöjen osalta huomionarvoista on ollut kuitenkin se, että vuonna 2010 kasvuun kääntyneet päästöt ovat jälleen alkaneet laskea. Alimmillaan hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2009, eikä kyseisen vuoden lukemia ole vielä saavutettu.

Liikenteen päästöjen vähenemistä ovat edesauttaneet liikennemäärien pysyminen entisellä tasollaan sekä autokannan uusiutuminen. Uudet ajoneuvot ovat vähäpäästöisempiä.

Lähteet:
SYKE 2013
Liikennevirasto 2012, Henkilöliikennetutkimus 2010–2011

 

Julkaistu 26.5.2014 klo 15.26, päivitetty 2.7.2019 klo 12.30