Tieliikenteen päästöt – Keski-Suomi

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Suhteessa tavoitteisiin:
Keski-Suomen ilmastostrategiassa on asetettu tavoitteeksi 30 %:n vähennys liikenteen päästöihin vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuosien 2004 ja 2006 keskiarvoon.

Tieliikenteen typenoksidipäästöt

Liikenteen typen oksidipäästöt.jpg

Tieliikenteen typenoksidipäätöt (NOx) Keski-Suomessa 2008 - 2011. Lähde: LIPASTO-Liisa

Tieliikenteen hiukkaspäästöt

Liikenteen hiukkaspäästöt.jpg

Tieliikenteen hiukkaspäästöt Keski-Suomessa 2008 - 2011. Lähde: LIPASTO-Liisa

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt.jpg

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt Keski-Suomessa 2008 - 2011. Lähde: LIPASTO-Liisa

Tieliikenteen päästöt laskeneet ainoastaan typen oksidien osalta

Tieliikenteen päästöt ajettua kilometriä kohti ovat vähentyneet teknisen kehityksen myötä. Tämä koskee niin hiilidioksidi-, typpi- kuin hiukkaspäästöjäkin. Koska autokanta ja liikenne ovat lisääntyneet, päästöjen vähennys ei kuitenkaan tapahdu teknisen kehityksen tahdissa. Ainoastaan liikenteen typenoksidipäästöissä päästöt ovat vähentyneet viime vuosina huomattavasti.

Tieliikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä on Keski-Suomessa reilu kolmannes teollisuuden ja liikenteen yhteenlasketuista päästöistä eikä vähennystä juurikaan ole tapahtunut. Tilanteen kehitys noudattelee valtakunnallista kehitystä.

Päästömääriin voidaan vaikuttaa teknisen kehityksen lisäksi ns. liikkumisen ohjauksen avulla kuten kehittämällä ja suosimalla joukkoliikennettä sekä kävelyä ja pyöräilyä. Tärkeää on myös ottaa kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon niin maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelurakenne kuin elinkeinoelämäkin (MALPE-ajattelu).

Julkaistu 22.7.2014 klo 14.18, päivitetty 22.7.2014 klo 14.07