Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt -Kaakkois-Suomi

Pitkän aikavälin kehitys:
Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat pitkällä aikavälillä vähentyneet.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Raskaan liikenteen vähentyessä myös liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät.
Suhteessa tavoitteisiin:
Liikenteelle asetetut päästövähennystavoitteet ovat kovat, mutta niiden saavuttaminen on mahdollista. Se vaatii kuitenkin paljon työtä ja merkittäviä investointeja.

Merkittävä osa KotkanHaminan satamaan saapuvista tavaroista kuljetetaan Venäjälle rekoilla. Transitotavaraa kuljettaneiden rekkojen lukumäärä kasvoi lähes koko vuosituhannen alun, mutta laski selvästi talouskriisin seurauksena 2008–2009. Maantietransitossa kulkeva tavarakirjo vaihtelee. Esimerkiksi autotransiton merkitys on muutamassa vuodessa romahtanut. HaminaKotkan sataman kautta vietiin Venäjälle noin 350 000 autoa vuodessa eli kaksi kertaa sen verran kuin Suomessa myydään autoja vuodessa.

Kaakkoisrajan yli tapahtuva tuotteiden ja tavaroiden sekä myös ihmisten liikkuminen on pakotteiden vuoksi vähentynyt todella paljon.  Vuodesta 2012  liikenne on asettunut pienemmälle tasolla, joskin vuonna 2017 on pientä kasvua jo nähtävissä. Liikenteen väheneminen näkyy myös CO2-päästöjen vähentymisenä.

Kaakkois-Suomen tieliikenteen hiilidioksidipäästöt
Kaakkois-Suomen tieliikenteen hiilidioksidipäästöt
Julkaistu 26.6.2014 klo 13.23, päivitetty 28.5.2019 klo 17.28