Tieliikenteen CO2-, NOx- ja hiukkaspäästöt Pohjois-Savossa

Useimmat tieliikenteen päästöistä ovat vähentyneet selvästi 1980-luvun lopusta alkaen vaikka liikennemäärät ovatkin kasvaneet. Päästöjä ovat vähentäneet muun muassa pienentynyt polttoainekulutus, puhtaammin palavat polttoaineet sekä pakokaasuja puhdistavat katalysaattorit ja hiukkassuodattimet. Katalysaattorit tulivat pakollisiksi uusiin autoihin vuoden 1992 alusta. Katalysaattoritekniikka on vähentänyt voimakkaasti typen oksidien päästöjä. Typen oksideja syntyy erityisesti ajettaessa lujaa eli maantieolosuhteissa ja kaupunkiliikenteessä kiihdytettäessä. Tieliikenteen hiukkaspäästöjä on alentanut oleellisesti polttoaineiden kehittäminen sekä dieseltekniikan ja -kaluston uusiutuminen.

Hiilidioksidi-päästöt ovat viime vuosina vähentyneet hitaimmin, koska vielä ei ole käytettävissä riittävää tekniikkaa hiilidioksidin poistamiseksi pakokaasusta vaan hiilidioksidin määrä on suorassa suhteessa käytetyn polttoaineen määrään. Hiilidioksidipäästöjä voidaan alentaa ottamalla käyttöön biopolttoaineita, joita voidaan pitää hiilineutraaleina koska biopolttoaineen raaka-ainetta tuotettaessa hiiltä sitoutuu siihen. Suomen lainsäädännön mukaan liikennepolttoaineissa on vuonna 2014 oltava biokomponentteja 8 % ja 20 % vuonna 2020.

EU on asettanut liikenteen hiilidioksidipäästöille tavoitteen että vuonna 2050 päästöjen pitäisi olla 60 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990.

Päästömääriin voidaan vaikuttaa teknisen kehityksen lisäksi ns. liikkumisen ohjauksen avulla kuten kehittämällä ja suosimalla joukkoliikennettä sekä kävelyä ja pyöräilyä. Tärkeää on myös ottaa kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon niin maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelurakenne kuin elinkeinoelämäkin (MALPE-ajattelu).

 

Tieliikenteen hiukkaspäästöt

 

Koko maassa tieliikenteen osuus ilmaan pääsevistä hiukkasista on hieman alle viidennes

 

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt
 

Suomessa neljäsosa hiilidioksidipäästöistä tulee liikenteestä ja liikenteen päästöistä valtaosa tulee tieliikenteestä.

 

Tieliikenteen typen oksidipäästöt
 

Koko maassa tieliikenteen osuus typen oksidien kokonaispäästöistä ilmaan on hieman alle puolet.

 

Lähde: VTT LIPASTO/LIISA

Julkaistu 16.6.2016 klo 13.14, päivitetty 5.10.2016 klo 14.51

Aihealue: