Maanteiden liikennesuorite - Pohjois-Savo

Maanteillä ajetut kilometrit ovat 2000-luvulla selvästi lisääntyneet Pohjois-Savossa kuten muuallakin Suomessa. Vuonna 2000 maanteiden liikennesuorite Pohjois-Savossa oli noin 1562 milj. km ja vuonna 2013 noin 1841 milj. km. Lisäystä oli siis noin 18%. Maanteiden liikennesuoritteeseen lasketaan mukaan henkilöautot, pakettiautot, kuorma-autot ja linja-autot. Osin on kyse läpikulkuliikenteestä.

Pohjois-Savossa suurin maantieliikennemäärä on Kuopiossa. Vuonna 2013 lähes kolmannes maantieliikennesuoritteesta toteutui Kuopiossa ja siellä myös suhteellinen kasvu oli suurin. Seuraavaksi eniten maantieliikennettä oli Siilinjärvellä ja Leppävirralla. Myös näissä kunnissa liikennemäärä kasvoi muuta maakuntaa nopeammin. Kiuruvedellä, Rautalammilla, Pielavedellä maantieliikennesuorite säilyi jokseenkin ennallaan.

 

Maanteiden liikennesuorite Pohjois-Savossa kunnittain

 

Maamme henkilöliikenteestä valtaosa tapahtuu maanteillä. Vuonna 2013 maantieliikenteen osuus henkilökilometreistä oli 91,9%. Vastaavasti rautatieliikenteen osuus oli 5,7%, lentoliikenteen 1,7% ja rautiovaunu- /metroliikenteen 0,7% (Liikennevirasto).

Lähteet: Liikennevirasto, Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta/Elinympäristön seuranta

 

 

Pohjois-Savossa ollaan liikkeellä Kainuun ja Lapin jälkeen kolmanneksi eniten koko maassa. Auton ratissa tästä ollaan noin puolet ja henkilöauton kyydissä matkustetaan enemmän kuin muualla Suomessa.

 

Matkasuoritteet kulkutavoittain

          Lähde: Liikenneviraston henkilöliikennetutkimusaineisto 2010-2011.

 

Päijäthämäläiset tekevät joka kolmannen matkansa kävellen tai pyöräillen, eteläpohjalaiset noin joka viidennen matkansa. Pohjoissavolaiset ovat tällä välillä mutta maakuntien keskiarvon huonommalla puolella. Pohjoissavolaisten eduksi aineistosta on havaittavissa, ettei autolla ajeta niin usein yksin kuin muualla Suomessa. Henkilöautolla tehtyjen matkojen osuus on pienimmillään Uudellamaalla, jossa julkista liikennettä on tarjolla eniten.

 

Kulkutavat osuutena päivittäisistä matkoista

 

 

 

Julkaistu 16.6.2016 klo 11.20, päivitetty 9.6.2016 klo 14.50

Aihealue: