Liikenteen päästöt - Pohjois-Karjala

Tieliikennepäästöjen kehitys

Liikenteen päästöt PK
Pohjois-Karjalan tieliikennepäästöt (NOx, hiilidioksidi, hiukkaset) 2007-2011. Lähde: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Päästöjen suunta laskeva

Tieliikennemäärät ovat viime vuosien aikana hieman tasaantuneet aikaisempaan nousukehitykseen verrattuna, mikä osaltaan vaikuttaa päästöjen kehitykseen teknisten muutosten ohella. Sekä Pohjois-Karjalan liikenteen typenoksidipäästöjen että hiilidioksidipäästöjen kehityssuunta on ollut viime vuosina laskeva. Liikenteen typenoksidipäästöt ovat määrällisesti alhaisemmalla tasolla kuin teollisuuden ja energiatuotannon vastaavat päästöt. Sen sijaan hiilidioksidipäästöissä tilanne on päinvastainen eli liikenneperäiset päästöt ovat ylemmällä tasolla kuin teollisuuden ja energiatuotannon vastaavat päästöt. Liikenteen hiukkaspäästöt ovat vain noin viidesosan teollisuuden päästöistä, joskin on otettava huomioon, että päästökorkeus on huomattavasti alhaisempi altistusta ajatellen.

Päästöjä autosta
Kuva: Juha Kokkonen

Julkaistu 4.6.2014 klo 9.51, päivitetty 7.8.2017 klo 10.59