Liikennesuoritteet - Kaakkois-Suomi

Pitkän aikavälin kehitys:
Liikenteet määrät ovat laskeneet paljon huippuvuosista, ympäristön kannalta tilanne on parantunut.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Kaakkoisrajan yli tapahtuva tuotteiden ja tavaroiden sekä myös ihmisten liikkuminen on vähentynyt. Ympäristön kannalta tilanne on hyvä, talouden kannalta huonompi
Suhteessa tavoitteisiin:

Liikennemäärät eivät entisellään Kaakkois-Suomessa

Liikennesuoritteeseen (henkilöajoneuvoilla ajetut kilometrit) kehitykseen vaikuttaa lähinnä taloudellinen tilanne.

HaminaKotkan satama on yksi Suomen tärkeistä transitokuljetusten saapumistullitoimipaikoista. Liikennepalveluiden (satamat, huolinta yms.) liikevaihto supistui erittäin voimakkaasti maailman talouskriisin seurauksena. Satama toipui kriisistä odotettua nopeammin. HaminaKotkan sataman rahtimäärä nousi 2009–2010 voimakkaasti. Koko Kymenlaakson talous elpyi 2009–2010. Nousukäänne ja sitä edeltänyt pudotus perustui vientiin, jonka osuus on erittäin suuri sekä Kymenlaaksossan että Etelä-Karjalassa. Vuonna 2016 Hamina-Kotkan satamaliikenne oli yhteensä 12 110 917 tonnia ja vuonna 2017 loppuvuoden luku olivat 13 356 509 tonnia.

Kaakkoisrajan yli tapahtuva tuotteiden ja tavaroiden sekä myös ihmisten liikkuminen on vähentynyt, mutta jonkinlaisia elpymisen merkkejä on nähtävissä, vaikka liikennesuoritteissa elpyminen ei vielä näykkään.

Kaakkois-Suomen liikennesuoritteet
 

 

Julkaistu 26.6.2014 klo 13.54, päivitetty 28.5.2019 klo 17.27