Kulttuuriympäristön indikaattorit - Pohjois-Savo

Pohjois-Savossa on yhteensä 65 erityislaeilla suojeltua rakennusta. Koko maan kohteista Pohjois-Savon osuus on vain 3,2%.  Valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita on hieman enemmän, 78 kpl (vuoden 2010 tilanne). Näitä kohteita on eniten Kuopiossa, nykyisten kuntarajojen mukaan 27 kohdetta. Seuraavaksi eniten kohteita on Rautalammilla, Iisalmessa ja Varkaudessa.

Suojellut rakennukset (2014)

 

Rakennuksia on myös kaavasuojelun piirissä. Pohjois-Savon alueen maakuntakaavoissa suojelumerkintä on lähes 600 rakennuksella, asemakaavoissa noin 400 ja yleiskaavoissa noin 1500 rakennuksella (tilanne 19.4.2013, lähde Pohjois-Savon liitto). Luvut ovat osin päällekkäisiä ja tilanne myös muuttuu koko ajan.  Kaavoja laadittaessa tehdään rakennuskulttuuri-inventointeja.  Pohjois-Savossa on vuosina 1980-2012 tehty runsaat 5300 inventointia. Inventoitujen rakennusten määrä on tätä pienempi, koska saman kohteen suojeluarvo on voitu selvittää useamman inventoinnin yhteydessä.

 

Ennen sotia rakennettu rakennuskanta

 

Ennen sotia rakennettujen rakennusten vähenemä 1990--2014
Julkaistu 20.6.2016 klo 13.10, päivitetty 20.6.2016 klo 13.08

Aihealue: