Keskimääräisen työmatkan pituus on yli 17 kilometriä - Häme

Pitkän aikavälin kehitys:
Työmatkat pitenevät.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Työmatkat pitenevät.
Suhteessa tavoitteisiin:
Työmatkojen pituudelle ei ole asetettu tavoitteita.

Keskimääräinen yhdensuuntaisen työmatkan pituus 1990-2014

KeskimaarainentyomatkaHame
Alle 200 km pituisten työmatkojen keskimääräinen pituus Hämeessä vuosina 1990 – 2014

 

 

 

 

 

Vuonna 2014 keskimääräinen yhdensuuntainen työmatka oli 17,4 km, kun se vuonna 2009 oli 16,7 km ja vuonna 1990 10,7 km.

Työmatkojen keskipituus on Hämeessä puolitoistakertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa, mutta keskipituuden kasvu on viimeisen viiden vuoden aikana hidastunut. Tämä johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä: työssäkäyntialueiden laajentumisesta, kaupunkiseutujen välisten työmatkojen lisääntymisestä sekä työpaikkojen erikoistumisesta. Esimerkiksi Hämeenlinnassa yhdensuuntaisen työmatkan pituus on kasvanut vuoden 2009 17,1 km:stä vuoden 2014 17,6 km:iin (vuonna 1990 10,5 km), Lahdessa 14,6 km:stä 15,6 km:iin (9,1 km), Jokioisissa 13,9 km:stä 14,6, km:iin (9,1 km) ja Padasjoella 21,8 km:stä 22,7 km:iin (13,8, km). Muutamissa Hämeen kunnissa työmatkojen keskipituus on jopa lyhentynyt, mutta muutokset ovat olleet pieniä.

Julkaistu 24.4.2014 klo 14.37, päivitetty 24.8.2017 klo 9.27

Julkaisija: