Hyppää sisältöön

Kaupunkiseudun lievealue laajenee - Uusimaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Uudellamaalla kaupunkiseudut ovat levinneet laajalle alueelle ja yhdyskuntarakenne on hajautunut.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Valtaosa uudesta rakentamisesta sijoittuu kestävän kulkumuodon saavutettaville alueille.
Suhteessa tavoitteisiin:
Alueidenkäytön tavoitteena on vähähiilinen ja resurssitehokas, olemassa olevaan tukeutuva yhdyskuntakehitys, jotta esim. ilmastotavoitteet toteutuisivat. Viime vuosien kehitys on ollut aikaisemmasta poiketen enemmän tavoitteiden suuntaista. Nähtäväksi jää kuinka pysyvä tämä suuntaus on.
Taajamat_lievealueet_2010To2014_ei-otsikko
 
 

Taajamien ja kaupunkiseutujen laajeneminen Uudellamaalla vuosina 2010 - 2014

Vaestomuutokset2013To2016_grid1km_ei-otsikko
 
 
 

Väestömuutos Uudellamaalla vuosina 2013 - 2016.

 

Uudellamaalla kasvu keskittyy hyvän saavutettavuuden alueille -

samalla kaupunkiseutu laajenee

Uudenmaan väestötiheys on Suomen suurin ja väestön kasvu keskimäärin prosentin vuodessa. Uudenmaan väkiluku oli vuoden 2016 lopussa 1,64 miljoonaa. Viimeisen viiden vuoden aikana maakunta on kasvanut noin 90 000 asukkaalla. Viime vuosien kasvu on keskittynyt entistä enemmän keskuksiin, mutta erityisesti pääkaupunkiseudulle, jossa asuu noin 70 prosenttia Uudenmaan asukkaista. Yli 2/3 uusien asemakaavojen osoittamasta rakentamisesta sijoittui hyvin kestävin kulkumuodoin saavutettaville alueille. Tältä osin siis yhdyskuntarakenne eheytyy. Myös kaupunkiseutujen laajentuminen on hidastunut.

Miksi yhdyskuntarakenteella on väliä? Hajautunut yhdyskuntarakenne tuottaa paljon liikennettä ja on koko yhteiskunnan näkökulmasta kallis ja resursseja tuhlaava. Hajautunut yhdyskuntarakenne myös pirstoo ja syö rakentamattomia alueita yhä pienemmiksi. Myös ilmastotavoitteiden toteuttaminen on hajautuneessa yhdyskuntarakenteessa haastavaa. Eheässä yhdyskuntarakenteessa joukkoliikenne on helppo järjestää, viheralueet sijaitsevat lähellä asutusta ja liikkuminen eri viheralueiden välillä on helppoa.

Lähde: Tilastokeskus, SYKE, Uudenmaan ELY ympäristö ja luonnonvarat.

Julkaistu 19.10.2017 klo 9.51, päivitetty 2.11.2017 klo 10.01

Julkaisija: