Hyväksyttyjen yleis- ja asemakaavojen osuus pinta-alasta - Pohjois-Savo

Kaavoituksella luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Kaavoituksen kattavuus kuvaa osaltaan alueidenkäytön suunnitelmallista kehitystyötä.

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka kunta laatii tai laadituttaa. Yleiskaavan tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen tavoitellun kehityksen turvaamiseksi. Yleiskaavoitus ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Hyväksyttyjen yleiskaavojen pinta-alaosuus on Pohjois-Savossa neljänneksi suurin kaikista Suomen ELY-keskuksista. Pohjois-Savon pinta-alasta yleiskaavoitettua on 43,2% koko maan keskiarvon ollessa 33,2% (vuoden 2018 tilanne).

 

Hyväksyttyjen yleiskaavojen osuus ELY-keskuksien toimialueen pinta-alasta vuonna 2018

 

Hyväksyttyjen yleiskaavojen osuus ELY-keskuksien toimialueen pinta-alasta vuosina 2002-2018

 

Asemakaava voi koskea laajaa aluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai pienimmillään vain yhtä tonttia. Asemakaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaavan laatii kunta. Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatimisesta on vastannut maanomistaja.

Pohjois-Savossa taajama-alueesta oli vuonna 2017 asemakaavoitettu 60,9%, mikä on hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin (57,4%). Suurimmassa osassa Pohjois-Savon kunnista on yli puolet taajama-alueesta asemakaavoitettu. Asemakaavoitetun alueen osuus on suurin Vieremällä, Keiteleellä ja Pielavedellä.

Pohjois-Savon kunnissa taajama-alueen yhteispinta-ala vaihtelee Rautavaaran, Tervon ja Vieremän alle 3 neliökilometristä Kuopion 100 neliökilometriin.

Asemakaavoitus taajama-alueilla
Asemakaavoitus taajama-alueilla
Lähteet: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri 21.10.2019, Suomen ympäristökeskus
Julkaistu 8.6.2016 klo 13.07, päivitetty 26.2.2020 klo 13.48

Aihealue: