Hyväksyttyjen yleis- ja asemakaavojen osuus pinta-alasta - Pohjois-Savo

Kaavoituksella luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Kaavoituksen kattavuus kuvaa osaltaan alueidenkäytön suunnitelmallista kehitystyötä.

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka kunta laatii tai laadituttaa. Yleiskaavan tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen tavoitellun kehityksen turvaamiseksi. Yleiskaavoitus ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Hyväksyttyjen yleiskaavojen pinta-alaosuus on Pohjois-Savossa neljänneksi suurin kaikista Suomen ELY-keskuksista.

Hyväksyttyjen yleiskaavojen pinta-alatilanteen osuus

 

Hyväksyttyjen yleiskaavojen pinta-alatilanteen osuus v. 2013

 

Hyväksyttyjen yleiskaavojen pinta-alatiilanne Pohjois-Savossa 2002-2013

Asemakaava voi koskea laajaa aluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai pienimmillään vain yhtä tonttia. Asemakaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaavan laatii kunta. Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatimisesta on vastannut maanomistaja.

Pohjois-Savossa taajama-alueesta oli vuonna 2012 asemakaavoitettu 59,7%, mikä on hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin (57,3%).  Pohjois-Savon kunnissa taajama-alueen yhteispinta-ala vaihtelee Rautavaaran ja Tervon 2,3 neliökilometristä Kuopion lähes 86 neliökilometriin.

Suurimmassa osassa Pohjois-Savon kunnista on yli puolet taajama-alueesta asemakaavoitettu. Asemakaavoitetun alueen osuus on suurin Vieremällä, Pielavedellä, Keiteleellä ja Varkaudessa.

Asemakaavoitus taajama-alueilla ELYt

 

Asemakaavoitus taajama-alueilla Pohjois-Savo

 

             Lähteet: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri 19.4.2016, Suomen ympäristökeskus,

 

Julkaistu 8.6.2016 klo 13.07, päivitetty 20.6.2016 klo 13.20

Aihealue: