Henkilöautojen määrä kasvaa - Pohjois-Karjala

Rekisterissä olevien henkilöautojen määrä

H-autot 2017
Henkilöautomäärän jakauma Pohjois-Karjalassa 2000–2012. Lähde: TraFi

 

 

Työmatkojen pitenemisen myötä myös autoistuminen on lisääntynyt

Vuonna 2012 Pohjois-Karjalassa ylitettiin ensimmäisen kerran 100 000 henkilöauton raja (101 770 henkilöautoa). Määrä on lähes 30 000 autoa enemmän kuin vuonna 2000. Vuonna 2016 h-autoja oli jo noin 110 500 kpl. Työmatkan pituuden kasvaessa yhä harvemmat kulkevat työmatkan jalan tai polkupyörällä.

Liikennesuoritteet kasvavat

Maanteiden liikennesuoritteiden määrä on voimakkaasti kasvanut. Joukkoliikenteen suosio on sen sijaan hiipunut joko heikon palvelutason tai muiden syiden vuoksi. Tämä taas on lisännyt yksityisautoilua, jolloin joukkoliikenteen kannattavuus on käynyt yhä heikommaksi. Joensuun seudun yleiskaava pyrkii osaltaan vastaamaan kyseiseen ongelmaan. Yleiskaavan yhtenä tavoitteena onkin tukea toimenpiteitä, joilla liikenteen tarpeetonta kasvua hillitään ja kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen asemaa vahvistetaan.

Autoja
Kuva: Juha Kokkonen

Julkaistu 4.6.2014 klo 9.50, päivitetty 7.8.2017 klo 10.39