Henkilöautojen määrä - Pohjois-Savo

 

Rekisterissa olevat henkiloautot

Lähde: TraFi, http://www.trafi.fi/palvelut/tilastot/tieliikenne/ajoneuvokanta

 

Henkilöautojen lukumäärä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2000 tähän päivään. Vuosituhannen alussa pohjoissavolaiset omistivat yhteensä noin 98 000 autoa ja vuonna 2015 jo noin 151 000 autoa. Autollisten osuus Pohjois-Savon väestöstä (57,4% vuonna 2012) on keskimääräistä tasoa. Osuus oli suurin Etelä-Pohjanmaalla (65,1%) ja pienin Uudellamaalla (49%).

Asukasta kohti laskettuna autojen määrä on suurin Rautavaaralla ja pienin Kuopiossa. Vuonna 2000 autotiheys oli varsin yhtenäinen koko maakunnassa niin että keskimäärin neljällä asukkaalla kymmenestä oli oma auto. Vuonna 2013 keskimäärin 6-7 asukkaalla kymmenestä oli oma auto paitsi Kuopiossa, jossa oma auto oli keskimäärin joka toisella asukkaalla. Autojen määrä asukaslukuun suhteutettuna on noussut eniten Tervossa ja Sonkajärvellä ja vähiten Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Varkaudessa. Ero tapahtuneen muutoksen asteessa kuvaa etäisyyttä työpaikkoihin ja palveluihin sekä joukkoliikenteen tasoa.

 

Henkilöautojen määrä Pohjois-Savossa

 

Henkilöautojen lukumäärä kertoo osaltaan alueen yhdyskuntarakenteesta, työpaikkojen ja palveluiden karkaamisesta kauemmaksi, mutta myös naisten työvoimaosuuden suurenemisesta sekä varallisuuden kasvusta. Yhä useampaan talouteen hankitaan toinen tai kolmas auto. Tämä suuntaus on selvästi havaittavissa vaikka yhden hengen talouksien määrä on myös kasvanut.

 

Autottomien asuntokuntien osuus

 

Yhden auton omistavien asuntokuntien osuus

 

Useamman auton omistavien asuntokuntien osuus

Lähteet: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Tilastokeskus, Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä/SYKE

 

 

 

 

 

Julkaistu 16.6.2016 klo 11.49, päivitetty 16.6.2016 klo 11.48

Aihealue: