Asutuksen jakaantuminen taajama- ja haja-asutukseen - Pohjois-Savo

Vielä vuosituhannen vaihteessa taajamiin rakennettu osuus uusista pientaloista oli vain runsaan kymmeneksen suurempi kuin haja-asutusalueille rakennettu osuus: hieman yli 50% taajamissa ja lähes 40% haja-asutusalueella. Vuonna 2013 jo 60% uusista pientaloista rakennettiin taajamiin ja noin 30% haja-asutusalueelle. Muut uudet pientalot rakennettiin taajamien lievealueille.

Taajama-asutuksen osuuden lisääntyminen ja haja-asutuksen osuuden vähentyminen ilmentää eheytyvää yhdyskuntarakennekehitystä.

Uusien pientalojen taajama- ja hajarakentaminen Pohjois-Savossa
 

 Väestö

Pohjois-Savon väkiluku on 1980-luvun vaihteen jälkeen pienentynyt noin 5500 asukkaalla. Samana ajanjaksona Uudenmaan väliluku on lisääntynyt lähes puolella miljoonalla asukkaalla. Pohjois-Savossa väestö on kuitenkin vähentynyt maltillisemmin kuin muualla Itä-Suomessa ja Lapissa.

Väestön suhteellinen muutos 1980-2013 ()

 Myös maakunnan sisällä on tapahtunut keskittymistä. Yhtenä mittarina tästä voi pitää uusien asuntojen määrää eri kunnissa. Vuosina 2010-2013 Pohjois-Savossa valmistui lähes 4700 uutta asuntoa, runsaat 600 enemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin. Kuopion, Iisalmen ja Siilinjärven osuus uusista asunnoista kasvoi selvästi kun taas esimerkiksi Leppävirran ja Varkauden osuus väheni (Tietolähde: Väestötietojärjestelmä/Väestörekisterikeskus, SYKE, Liiteri). Kuntajaon muutokset on otettu aineistossa huomioon.

Uudet asunnot seutukunnittain

 

Varsinkin Kuopiossa, Siilinjärvellä, Lapinlahdella ja Vieremällä merkittävä osa uusista asunnoista oli uusilla taajama-alueilla (Tietolähde: SYKE, Liiteri). Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla tämä on yleisempää kuin muualla Suomessa. Haja-asutusalueille rakentaminen on yleisintä Etelä-Savossa ja Kainuussa, mutta muita maakuntia yleisempää myös Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Uudet asunnot (5 v) vanhassa rakenteessa

 

Pohjois-Savossa on yli 30 000 vapaa-ajan asuinrakennusta. Näistä noin 40% sijaitsee Kuopion ja Leppävirran alueella. Kesämökkejä rakennettiin Pohjois-Savossa eniten 1970- ja 1980-luvulla, sen jälkeen rakentaminen on koko maakunnan mittakaavassa vähentynyt. Kuntien välillä on kuitenkin eroja. Esimerkiksi Vieremällä, Rautavaaralla, Kaavilla ja Leppävirralla vapaa-ajan rakentaminen oli suurimmillaan 1980- ja 1990-luvuilla. Tilasto ei anna vapaa-ajanrakentamisesta kattavaa kuvaa, koska se koskee vain olemassa olevia rakennuksia ja niiden nykyistä käyttötarkoitusta.

Pohjois-Savossa on kolme kuntaa, joissa vapaa-ajan asuinrakennuksia on vähintään yhtä paljon kuin varsinaisia asuinrakennuksia: Tervo, Tuusniemi ja Rautalampi. Viimeksikuluneina vuosikymmeninä, erityisesti 1990-luvulta alkaen, vapaa-ajan asuinrakennusten suhteellinen osuus on useimmissa Pohjois-Savon kunnissa kasvanut. Siilinjärvi on tästä kehityssuunnasta selvin poikkeus. Siilinjärvellä on 1990-luvun vaihteen jälkeen rakennettu yhtä vapaa-ajan rakennusta kohden noin 15 asuinrakennusta. Toisena ääripäänä ovat Tuusniemi ja Rautalampi, joiden alueella on yhtä asuinrakennusta kohti rakennettu kaksi kesämökkiä. Myös Tervossa, Vesannolla, Pielavedellä ja Kaavilla vapaa-ajanrakennuksia on viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana valmistunut asuinrakennuksia enemmän.

Pohjois-Savon vapaa-ajan asunnot kunnittain

 

Pohjois-Savon asuinrakennukset valmistumisvuosittain
Julkaistu 8.6.2016 klo 14.56, päivitetty 8.6.2016 klo 14.55

Aihealue: