Uusiutuva energia - Pohjois-Karjala

Uusiutuvan energian käytön tavoitteet

Uusiutuva energia PK
Uusiutuvan energian käytön tavoitteet vuoteen 2020 mennessä. Lähde: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Bioenergian kehittämisessä ja tuotannossa keskeisessä asemassa energiapuu

Bioenergian tuotanto on hyvä esimerkki vihreästä taloudesta. Bioenergiantuotanto on liiketaloudellista toimintaa, jossa yhdistyvät, osana taloudellista toimintaa, myös ympäristönsuojelun huomioiminen ja siihen liittyvät tavoitteet. Pohjois-Karjalassa bioenergiantuotannossa on avainasemassa metsäenergia, sen talteenotto ja hyödyntämisen kehittäminen.

Bioenergian hyödyntäminen on lähtenyt Pohjois-Karjalassa nopeasti liikkeelle. Puuta, puupellettejä ja puuhaketta on käytetty jo pitkään sekä asuinrakennusten lämmityksessä että teollisuudessa. Ensimmäinen pyrolyysiöljyn tuotantolaitos aloitti toimintansa Fortumin Joensuun voimalaitoksen yhteydessä 2013. Lieksaan on suunniteltu suurta bioöljyn valmistukseen keskittyvää tuotantolaitosta (1-2 tuotantoyksikköä) ja bioterminaalia. Nurmeksessa on suunnitteluvaiheessa tuotantolaitos, jossa puusta tuotettaisiin biohiiltä, bioöljyä. Hankkeeseen kuuluu myös bioterminaali, puun kuivaamo ja pieni lämpöä ja sähköä tuottava VHP-laitos.  

Metsäbiomassan ja energiapuun käyttö on jo nyt varsin korkealla asteella Pohjois-Karjalassa. Maakunnassa käytettiin vuonna 2012 primäärienergiaa 11,4 TWh. Uusiutuvan energian osuus oli nyt 67 %, jossa oli puolestaan kasvua 3,8 prosenttiyksikköä vuoteen 2010 verrattuna. Kaikesta energiasta puuenergian osuus oli peräti 51 % ja energiaomavaraisuus energian käytöstä 65 %. Metsähakkeen käyttö Pohjois-Karjalassa on kasvanut 2000-luvulla vahvasti ja viime vuosina käyttö on pysytellyt noin 450 000 kiintokuution suuruusluokassa. Uusien valmistuneiden tai suunnitteilla olevien biojalostamoiden sekä erilaisten lämpölaitosinvestointien oletetaan lähivuosina kasvattavan edelleen metsähakkeen käyttöä maakunnassa. Isojen biojalostamoiden rakentamisen ja suunnittelun ohella maakuntaan on valmistunut myös muutamia pien-CHP -laitoksia (yhdistetty lämmön ja sähköntuotanto).

Energiapuun korjuuta
Koneellista energiapuun talteenottoa. Kuva: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

 

Julkaistu 4.6.2014 klo 10.11, päivitetty 16.5.2017 klo 10.20