Luomuviljelyn suosio kasvaa kuluttajien kysynnän myötä - Uusimaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Luomutuotanto lähti Suomessa vauhtiin 1990-luvulla, jolloin tilojen määrä kasvoi nopeasti saavuttaen yli 5000 rajan vuosikymmenen lopulla. Tällä hetkellä tilojen määrä on noin 4600, mutta luku on viime vuosina jälleen lähtenyt kasvuun.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Viimeisen neljän vuoden aikana luomuviljely on kasvanut tasaisesti Uudellamaalla.
Suhteessa tavoitteisiin:
Luomualan kehittämisohjelmassa asetettu tavoite vaatii noin 10 prosentin vuosittaista kasvua. Viimevuotinen kasvu nousi 10 prosenttiin, kun se edellisenä vuonna oli 7,5 prosenttia.

Luomuviljelyn peltoalan osuus koko peltoalasta

Luomuviljely Uusimaa

Lähde: EVIRA

Uudenmaan luomutuotanto maan keskitasoa

Uudellamaalla on peltoalaa luomutuotannossa 12,3 prosenttia koko viljellystä peltoalasta eli 19 600 hehtaaria.  Vuonna 2016 luomuviljelty peltoala oli 10,7 prosenttia. Uudenmaan alue on Etelä-Suomen tiheimpiä luomutila-alueita tilojen kokonaismäärään suhteutettuna. Verrattuna muihin maakuntiin Uudenmaan luomutuotanto sijoittuu tällä hetkellä keskitasolle. Kaikkien maakuntien keskiarvo on 11 prosenttia.

Hallituksen hyväksymän luomualan kehittämisohjelman tavoite on, että 20 prosenttia viljellystä peltolasta olisi luomutuotannossa vuonna 2020. Juuri valmistuneessa Uusimaa-ohjelmassa toteutettavina toimenpiteinä mainitaan maatalouden kuormituksen vähentäminen niin maaperään, pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan ympäristöystävällisten tuotantomenetelmien käyttöä edistämällä.

Luomutuotannon kasvutrendi johtuu monesta syystä. Kuluttajien kiinnostus luonnonmukaista tuotantoa kohtaan on kasvanut. Lisäksi luomutilojen kannattavuus on usein parempi kuin tavanomaisten tilojen, mihin on vaikuttanut luonnonmukaisen tuotannon erityistuki. Uusimaa myös soveltuu olosuhteidensa puolesta hyvin peltoviljelyyn.

Lähteet:

EVIRA 2017.

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020. Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2013.

Luomuliitto; ”Luomuliitto 20-vuotta”

Uudenmaan liitto; Uusimaa ohjelma

Liitetiedostot

Julkaistu 17.10.2014 klo 11.36, päivitetty 3.11.2017 klo 15.58

Julkaisija: