Luomuviljelyn suosio kasvaa - Etelä-Savo

Luomuviljellyn pellon pinta-ala on Etelä-Savossa ollut tasaisessa kasvussa koko 2000-luvun. Vuonna 2012 luomupeltoalan yhteen laskettu pinta-ala oli 7992 hehtaaria (osuus 10,9 % koko peltoalasta)  kun mukana ovat myös siirtymävaiheessa olevat pellot. Vuonna 2016 Etelä-Savossa oli  279 luomuviljelytilaa, mikä on maakunnan peltoalasta 15,0 % .Osa luomuviljellyn peltoalan kasvusta selittyy sillä, että Etelä-Savossa käynnistyi vuonna 2012 uusi luomualan koulutus- ja kehittämishanke ja Luomuinstituutti aloitti toimintansa vuonna 2013. Lisäksi luomutuotannon kannattavuus sekä  kysynnän ja tarjonnan parempi kohtaaminen ovat myötävaikuttaneet luomun edistämiseen Etelä-Savossa.

Luomuviljelty pelto - Etelä-Savo
Luomuviljellyn peltoalan osuus koko peltoalasta Etelä-Savossa.  Lähde: Evira

Julkaistu 19.6.2014 klo 12.48, päivitetty 15.5.2017 klo 7.47