Luomuviljelyn osuus - Keski-Suomi

Pitkän aikavälin kehitys:
Vain 6,8 % maakunnan aktiivisista tiloista on luonnonmukaisen tuotannon piirissä.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Luomupeltoala on kasvanut 34 % vuodesta 2011 vuoteen 2016.
Suhteessa tavoitteisiin:
Luomualan kehittämisohjelmassa asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu ja maakunnan luomutuotannon kasvu on ollut hidasta

Luomuviljellyn peltoalan osuus koko peltoalasta

Luomuviljely Keski-Suomessa.
Luomuviljellyn peltoalan osuus koko peltoalasta Keski-Suomessa vuosina 2011-2016. Lähde: Evira 2013.

Luomutuotanto kasvussa myös Keski-Suomessa

Luomutilojen lukumäärä
Luomutilojen lukumäärä. Lähde Evira

Keski-Suomessa on luomutuotannossa 6,8 % pelloista. Luomupeltoala ja tilakoko on kasvanut tasaisesti. Luomupeltoala on kasvanut 34 % vuodesta 2011 vuoteen 2016. Kokonaispinta-ala oli 6000 ha vuonna 2016. Luomutuotannossa oleva ala on 8.5 % peltoalasta. Luomutilojen keskimääräinen tilakoko on 45 ha, kun keskisuomalaisten tilojen keskiarvo on 36 ha. 

Luomutilojen lukumäärä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla, vaikka kaikkien tilojen määrä on laskenut.  Keski-Suomessa luomutiloja on 6,8 koko maakunnan aktiivisista tiloista.  Vuonna 2016 oli 167 luomutoimijaa, joista 36 oli luomukotieläntiloja.

Luomubarometri ennakoi kasvua

Keski-Suomella olisi potentiaaliaa tuottaa laajasti luomutuotteita erikoiskasveista perusviljoihin. Keski-Suomessa on mm. emolehmä- ja lammastiloja, joita kiinnostaa sekä luomuun siirtyminen, maisemanhoito että yritystoiminnan kehittäminen. Keski-Suomessa on virinnyt myös kiinnostus luomuelintarvikkeiden jatkojalostukseen sekä luomukeruutuotantoon (mm. luomuyrtit). Luomutuotteiden markkinat kehittyvät myös Keski-Suomessa.

 

Julkaistu 21.7.2014 klo 14.01, päivitetty 2.2.2021 klo 13.58