Luomutuotanto - Pohjois-Karjala

Luomuviljely Pohjois-Karjalassa

Luomu PohjoisKarjala
 

Luonnonmukaisen tuotannon suhteellinen laajuus Pohjois-Karjalassa korkeimpia koko maassa

Luonnonmukaisen tuotannon suhteellinen laajuus on kasvanut Pohjois-Karjalassa voimakkaasti ja se on korkeimpia koko maatakin ajatellen. Luonnonmukaisessa tuotannossa oli vuonna 2018 Pohjois-Karjalan peltoalasta 27 prosenttia (23 256 hehtaaria). Kasvua luomualassa oli edellisestä vuodesta noin 1 000 hehtaaria. Koko maassa luomualan osuus peltoalasta oli 13 prosenttia.

Luomutilat ovat myös keskimääräistä suurempia, keskikoko oli 62 hehtaaria. Pohjois-Karjalassa oli vuonna 2018 yhteensä 375 luomusitoumustilaa ja luomukorvausta maksettiin yhteensä 4,4 miljoonaa euroa.

Luomulampaat

Luomulihantuotanto säilyttää myös luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita perinnebiotooppeja.
Kuva: Hanna Keski-Karhu

 

Julkaistu 4.6.2014 klo 10.11, päivitetty 9.7.2019 klo 10.21