Etelä-Savon bioottiset ja abioottiset materiaalipanokset - Etelä-Savo

Etelä-Savon materiaalitase selvitettiin vuodelle 2007 ja sen mukaan väkilukuun suhteutettuna Etelä-Savon luonnonvarojen kokonaiskäyttö oli 94 tonnia per asukas, joka on hieman matalampi kuin koko Suomessa, keskimäärin 104 tonnia asukasta kohti. Etelä-Savon talouden bioottisten materiaalipanosten osuus on yli 50 % kun koko maassa se on kolmannes.

Bioottiset - Etelä-Savo
Etelä-Savon talouden bioottisten ja abioottisten materiaalipanosten osuudet määrät miljoonaan tonnia, otettu alueen luonnosta  vuonna 2005 verrattuna koko maan materiaalipanoksiin. Lähde: Loponen & Mäenpää 2011.

 

Julkaistu 19.6.2014 klo 12.48, päivitetty 17.5.2017 klo 9.44

Aihealue: