Hyppää sisältöön

Vedenlaatu paranee – vähenevätkö leväkukinnat?

Sisävesien yleinen levätilanne vuosina 1998–2015

Sisävesien levätilanne

Merialueiden yleinen levätilanne vuosina 1998–2014

Merialueiden levätilanne
Kuvaan on merkitty kunkin vuoden leväbarometrin vaihteluväli eli suurin ja pienin arvo sekä mediaani viikoilta 23–35 noin kesäkuun alusta elokuun loppuun. Leväbarometri on valtakunnallisen leväseurannan havaintoihin perustuva indeksi, jolla voidaan arvioida viikon yleistä levätilannetta sisävesillä ja merialueilla.
Vuonna 2015 merialueiden havaintopaikkoja oli liian vähän barometrin laskemista varten, jonka vuoksi merialueiden levätilanteesta ei ole päivitettyä kuvaa.
Lähde: Valtakunnallinen leväseuranta, Järviwiki. SYKE, ELY-keskukset ja kuntien ympäristöviranomaiset. 2015.

                     

Vesistöjen rehevöitymisen voisi olettaa jo hellittävän, kun pistemäisten kuormituslähteiden ravinnepäästöt ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä. Paraneminen voi kuitenkin olla hidasta, jos pohjasedimenttiin on kertynyt paljon ravinteita. Niin kutsutussa sisäisessä kuormituksessa sedimenttiin varastoituneet ravinteet palautuvat veteen ja ylläpitävät rehevyyttä.

Yksi näkyvimmistä vesistöjen rehevöitymisen haitoista ovat kesäiset sinileväkukinnat. Niiden esiintymistä on seurattu systemaattisesti vuodesta 1998 alkaen. Lähtölaukauksena seurannalle oli ennätyspaha leväkesä 1997, jolloin kukinnat olivat poikkeuksellisen voimakkaita sekä Itämerellä että järvissä. Myrkyllisiä levälauttoja ajautui runsaasti rannoille, ja jotkut ihmiset saivat myrkytysoireita.

Leväseurannassa käydään arvioimassa sinilevän määrä kerran viikossa kesäkuusta syyskuuhun noin 300 pysyvällä havaintopaikalla. Yleisen levätilanteen arvioimiseksi kunkin viikon havainnoista lasketaan indeksi niin kutsuttuun leväbarometriin. Indeksi on levän runsaudella painotettu keskiarvo, joka muodostuu sitä suuremmaksi, mitä useammalla paikalla levää havaitaan ja mitä runsaampia havainnot ovat.

Eri vuosia voidaan verrata keskenään vertaamalla viikoittaisten leväbarometri-indeksien tyypillisimpiä arvoja. Leväbarometrin lukemat vuosina 2008–2015 ovat olleet pääsääntöisesti pienempiä kuin leväseurannan aiempina vuosina.

Levätilanteen vuosittaista vaihtelua selittävät kesän sääolosuhteiden ohella muutokset ravinnetilanteessa.

Lähde:

  • Valtakunnallinen leväseuranta, Järviwiki. SYKE, ELY-keskukset ja kuntien ympäristöviranomaiset. 2015.

 

Julkaistu 15.10.2015 klo 13.23, päivitetty 6.11.2015 klo 8.48