Veden laatu - Pohjois-Karjala

Pintavesien ekologinen tila

 

 

Ekologinen tila pintavedet PK
 

Jokien ja järvien jakautuminen ekologisiin luokkiin

Ekol tila mitat
 

Vesien tila pääosin hyvä

Vuonna 2013 valmistuneen ja vuonna 2015 tarkastetun pintavesien tila-arvioinnin perusteella Pohjois-Karjalan järvet ja joet ovat pääosin hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa.  Valtakunnallisesti arvioiden tila on keskimääräistä parempi. Tarkastellusta järvialasta 92 % ja jokipituudesta 78 % on vähintään hyvässä ekologisessa tilassa. Vesimuodostumista 49 oli erinomaisessa, 414 hyvässä, 62 tyydyttävässä, 12 välttävässä ja yksi huonossa tilassa. Arvio perustuu pääosin vuosien 2006–2012 tietoihin, jota on täydennetty vuosien 2013–2014 tiedoilla. Edellinen luokittelu tehtiin vuonna 2008, mikä perustui vuosien 2000–2007 tietoihin. Työ kuuluu osana valtakunnalliseen vesienhoidon suunnitteluun ja tehtiin nyt toisen kerran.

 

 

 

 

Julkaistu 4.6.2014 klo 10.00, päivitetty 20.3.2017 klo 14.13