Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin - Pirkanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Pistemäinen typpikuormitus ei ole vähentynyt vaan kasvanut hieman.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Yhdyskuntien aiheuttama typpikuormitus on kasvanut.
Suhteessa tavoitteisiin:

Yhdyskuntien typpikuormitus vesiin on kasvanut jonkin verran 2000-luvulla. Typenpoisto ei ole vielä laajassa käytössä Pirkanmaan jätevedenpuhdistamoilla. Typenpoiston käyttöönotto vaatii laitoksilta suuria muutoksia ja investointeja. Nykyisin sitä edellytetään isompien puhdistamojen lupia uudistettaessa ja uusia puhdistamoja rakennettaessa, joten typpikuormituksen voi odottaa pienenevän lähivuosikymmeninä. Tällä hetkellä typpeä poistetaan jo Akaassa, Valkeakoskella ja Lempäälässä sekä muutamalla pienemällä laitoksella. Kokonaistyppeä poistavat laitokset otetaan lähivuosina käyttöön myös Nokialla ja Hämeenkyrössä, sekä koko Sastamalan alueen jätevedet johdetaan lähivuosina Huittisiin rakennettavalle typpeä poistavalle puhdistamolle. Erityisesti Tampereelle suunnitellun keskuspuhdistamon valmistuttua joskus 2020-luvun puolivälin jälkeen typpikuormituksessa on odotettavissa selkeä aleneminen.

Kalankasvatuksen osuus Pirkanmaan fosfori- ja typpikuormituksesta on pieni verrattuna muuhun kuormittavaan toimintaan.

Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin Pirkanmaan maakunnassa

 

Pistemäiset typpipäästöt

Lähde: Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä Vahti

Julkaistu 27.6.2014 klo 10.42, päivitetty 20.3.2017 klo 10.35

Julkaisija: