Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin - Lappi

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Suhteessa tavoitteisiin:

Pistemaiset_Typpip_LAPPI

Yhdyskunnat

Lapissa yhdyskuntajätevedenpuhdistamoja ei ole rakennettu varsinaisesti typpeä poistaviksi, vaikkakin joillakin puhdistamoilla typen vähenemää jossain määrin tapahtuu. Typen määrän lisääntyminen selittyy verkostojen laajentumisella,eli entistä suurempi osa yhdyskuntajätevesistä johdetaan jätevedenpuhdistamoille.
Teollisuuden typpikuormitus vaihtelee lähinnä tuotantomäärien mukaan. Kemijärven Sellun toiminnan lopettaminen laski puunjalostusteollisuuden typpipäästöt vuosiksi 2008 ja 2009 hetkellisesti alimmalle tasolleen tarkastelujaksolla 1995–2015. Vuonna 2009 oli myös Outokummun terästehtaiden tuotanto selvästi aikaisempaa pienempi. Tuotantomäärien kasvu on jälleen vuoden 2009 jälkeen kasvattanut teollisuuden typpikuormitusta.
Puunjalostusteollisuuden jätevesien tehokas biologinen puhdistus myös edellyttää typen lisäämistä jäteveteen.

Kalankasvatuksen ravinnepäästöjen laskeva trendi johtuu pääasiassa matalaravinteisten rehujen käytön yleistymisestä. Matalaravinteisten rehujen käyttöön laitoksia ohjaavat ympäristölupien yhä tiukentuvat päästömääräykset. Ympäristöluvissa annetaan nykyisin myös vaatimuksia rehujen keskimääräisille ravinnesisällöille.

Julkaistu 5.6.2014 klo 12.40, päivitetty 10.3.2017 klo 10.20

Julkaisija: