Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin - Pirkanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Pistemäinen fosforikuormitus on vähentynyt puoleen vuodesta 1991 vuoteen 2015.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Teollisuuden aiheuttama fosforikuormitus on vähentynyt merkittävästi vuosina 2008-2015, mutta vastaavasti yhdyskuntien aiheuttama fosforikuormitus on pysynyt ennallaan.
Suhteessa tavoitteisiin:

2000-luvulla yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden puhdistusteho fosforin osalta on kasvanut huolellisen hoidon ja kehittyneen prosessinohjauksen ansiosta jo noin 96 %:iin. Tulevaisuudessa puhdistamoilla ei enää ole odotettavissa kovinkaan suurta puhdistustehon parannusta. Kunnissa keskitetään parhaillaan jätevesien käsittelyä, ja samalla jäljelle jääviä puhdistamoita saneerataan. Tampereelle on suunnitteilla kokonaan uuden keskuspuhdistamon rakentaminen. Näidenkään toimenpiteiden jälkeen fosforinpoistossa ei enää ole mahdollista saavuttaa kovinkaan suurta parannusta. Kehityksen myötä puhdistamoiden toimintavarmuus ja toiminnan tasaisuus kuitenkin paranevat, joten vuosittaisten kuormitusten vaihteluiden pitäisi tulevaisuudessa tasaantua.

Teollisuuden aiheuttama fosforikuormitus on pienentynyt merkittävästi vuoden 2008 aikana ja sen jälkeen. Syynä on kuormittavan toiminnan vähentyminen Pirkanmaalla. Fosforikuormituksen vuosittainen vaihtelu teollisuuslaitosten päästöissä johtunee sekä tuotannollisista että jätevesiprosessien toiminnallisista häiriöistä, joille biologiset puhdistamot ovat alttiita. Teollisuuden aiheuttama typpikuormitus väheni myös edellä mainituista tuotannollisista syistä.

Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin Pirkanmaan maakunnassa

 

Pistemäiset fosforipäästöt
 

Lähde: Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä Vahti

Julkaistu 27.6.2014 klo 10.34, päivitetty 22.3.2017 klo 13.06

Julkaisija: