Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin - Lappi

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Suhteessa tavoitteisiin:

Pistemaiset_fosforip_LAPPI

Yhdyskunnat

Yhdyskuntien fosforikuormituksen taso on pysytellyt melko tasaisena huolimatta liittyjämäärien kasvusta. Tämä on seurausta fosfaatittomista pesuaineista, puhdistustekniikan paranemisesta ja saostuskemikaalien kehittymisestä.
Teollisuuden fosforikuormitus on vähentynyt selvästi ja on nykyään noin puolet 1990-luvun alkupuolen kuormituksesta. Kuormituksen väheneminen johtuu pääasiassa vähittäin tapahtuneista muutoksista teollisuuden vesiensuojelumenetelmissä ja tuotantotekniikoissa.

Kalankasvatuksen ravinnepäästöjen laskeva trendi johtuu pääasiassa matalaravinteisten rehujen käytön yleistymisestä. Matalaravinteisten rehujen käyttöön laitoksia ohjaavat ympäristölupien yhä tiukentuvat päästömääräykset. Ympäristöluvissa annetaan nykyisin myös vaatimuksia rehujen keskimääräisille ravinnesisällöille.

Julkaistu 9.3.2017 klo 9.58, päivitetty 13.11.2019 klo 9.09

Julkaisija: