Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin - Lappi

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Suhteessa tavoitteisiin:

Pistemaiset_fosforip_LAPPI

Yhdyskunnat

Yhdyskuntien fosforikuormituksen taso on pysytellyt melko tasaisena huolimatta liittyjämäärien
kasvusta. Tämä on seurausta fosfaatittomista pesuaineista, puhdistustekniikan paranemisesta ja
saostuskemikaalien kehittymisestä.
Teollisuuden fosforikuormitus on vähentynyt selvästi ja on nykyään noin puolet 1990-luvun
alkupuolen kuormituksesta. Kuormituksen väheneminen johtuu pääasiassa vähittäin tapahtuneista
muutoksista teollisuuden vesiensuojelumenetelmissä ja tuotantotekniikoissa.

Kalankasvatuksen ravinnepäästöjen laskeva trendi johtuu pääasiassa matalaravinteisten rehujen
käytön yleistymisestä. Matalaravinteisten rehujen käyttöön laitoksia ohjaavat ympäristölupien yhä
tiukentuvat päästömääräykset. Ympäristöluvissa annetaan nykyisin myös vaatimuksia rehujen
keskimääräisille ravinnesisällöille.

Julkaistu 9.3.2017 klo 9.58, päivitetty 10.3.2017 klo 10.15

Julkaisija: